Landing pages – zabezpieczanie stron

Treść Landing page może zawierać informacje poufne, takie strony powinny być w aplikacji oznaczone jako „zabezpieczone”. Wyświetlenie takiej strony wymaga zbudowania unikalnego adresu URL. Adres ten budowany jest w postaci:

/ms/{shortId}/{style}/{name}.htm?{contactId/email}=***&sha=***

 gdzie:

 • name – nazwa Landing page,
 • shortId – to identyfikator klienta w SALESmanago,
 • style – dodatkowy parametr ramki Landing page, mogący definiować np. jej styl,
 • contactId / email – parametr identyfikujący kontakt (może być stosowany tylko jeden z parametrów),
  • contactId – ID kontaktu, które może być pobrane przez API,
  • email – adres e-mail kontaktu,
 • sha – klucz zabezpieczający wyliczany funkcją SHA1 z konkatenacji ID klienta, ID lub emaila kontaktu oraz klucza Landing page:
  sha = sha1(shortId + contactId/email + msKey + name)
  klucz Landing page znaleźć można na panelu ustawień: „Ustawienia” > „Integracja”, name to nazwa Landing page.
  W przypadku, gdy nie podajemy parametrów identyfikujących kontact (contactId lub email) parametr sha obliczamy jako:
  sha = sha1(shortId + msKey + name)

UWAGA:  Nie znając klucza Landing page nie jest możliwe wygenerowanie linku do strony, jednak przekazanie linku innej osobie umożliwia jej wyświetlenie zawartości strony.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808