Workflow | Zdarzenie: zmodyfikowano zdarzenie zewnętrzne

Zdarzenie to pozwala na wychwycenie zmian w przesłanej do systemu informacji o wystąpieniu zdarzenia zewnętrznego.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Zdarzenia => Zmodyfikowano zdarzenie zewnętrzne

Następnie należy wejść w ustawienia zdarzenia:


[1] Rodzaj zdarzenia: z rozwijanej listy wybierz rodzaj zdarzenia, np. zakup.
[2] Zmieniono: Zaznacz zmiany, które miały nastąpić. W przypadku wyboru np. wartość, data, opis, lokalizacja – system będzie łączył poszczególne zmienne za pomocą słowa „LUB”.

W powyższym przykładzie Workflow uruchomi się, jeśli wartość lub data lub opis lub lokalizacja w zdarzeniu zewnętrznym – zakup zostanie zmodyfikowana.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij Zapisz zmiany, aby kontynuować.

WAŻNE: Wywołanie zdarzenia przez zarządzanie kontaktami nie zadziała. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808