Workflow | Zdarzenie: Zmodyfikowano szczegół kontaktu

Zdarzenie to odnosi się do modyfikacji już istniejącego szczegółu o zadanej nazwie i wartości. Ustawienia są analogiczne jak w zdarzeniu Nowy szczegół kontaktu. Tego zdarzenia używamy jednak przy zmianie wartości już istniejącego szczegółu, np. przy wzroście sumarycznej wartości zamówień w naszym sklepie powyżej zadanej wartości.

UWAGA: Workflow uruchomi się tylko wtedy, gdy zostanie zmieniona wartość szczegółu. Zmiana samej nazwy szczegóły nie spowoduje uruchomienia reguły.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Zdarzenia => Zmodyfikowano szczegół kontaktu

Następnie należy wejść w ustawienia zdarzenia i określić:

 

[1] Nazwę szczegółu: należy określić nazwę szczegółu,
[2] Wartość szczegółu: dla wartości liczbowych stosujemy operatory matematyczne:

=” jeśli wartość szczegółu ma być równa zadanej liczbie,
<” oraz „>” dla wartości mniejszej lub większej
~” – dla zmiennych nieliczbowych, ten znak spowoduje odpalenie reguły, jeśli fraza podana w regule będzie taka sama jak wartość szczegółu (np. wartość men dla szczegółu opisującego płeć).
„-” – używamy jeśli nie chcemy sprawdzać wartości, a jedynie sam fakt dodania szczegółu.

W jednym zdarzeniu można sprawdzać tylko jeden szczegół i wartość, można jednak w razie potrzeby zrobić kilka równoległych zdarzeń.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij Zapisz zmiany, aby kontynuować.

UWAGA:  Wywołanie zdarzenia przez zarządzanie kontaktami nie zadziała. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808