Workflow | Zdarzenie: scoring kontaktu przekroczył

Zdarzenie to uruchamia Workflow w momencie, gdy scoring kontaktu przekroczy wyznaczoną liczbę punktów. Przykładowo, po ustawieniu scoringu 150, reguła zadziała za każdym razem, gdy suma wszystkich punktów danego kontaktu będzie większa niż 150 punktów.

Ważne: Jeśli chcemy, aby reguła uruchomiła się tylko raz dla danego kontaktu po przekroczeniu progu np. 150 punktów musimy zaznaczyć w Ilości uruchomień reguły wartość 1. W innym przypadku reguła będzie uruchamiać się za każdym razem po przekroczeniu przez kontakt 150 punktów np. po osiągnięciu 151, 160, 200 punktów itd.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Zdarzenia => Scoring kontaktu przekroczył.

Następnie wprowadź ustawienia:

[1] Score – wpisz wybraną liczbę punktów scoringowych.

Kliknij Zapisz zmiany, a w kolejnym kroku Workflow wybierz Warunek lub Akcję, która będzie uzależniona od ustawionego wydarzenia i połącz je strzałką.

UWAGA: Workflow rozpoczyna się od Zdarzenia, które zostanie połączone ze Startem.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808