Workflow | Zdarzenie: nowy szczegół kontaktu

Zdarzenie to uruchamia Workflow w momencie, gdy zostanie dodany nowy szczegół kontaktu o zadanej nazwie i wartości. Szczegóły można dodawać ręcznie na karcie kontaktu, przez zarządzanie kontaktami, przez API, przez formularz systemowy, a także za pomocą procesów i reguł automatyzacji. 

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Zdarzenia => Nowy szczegół kontaktu.

Następnie wprowadź ustawienia:

[1] Wpisz nazwę szczegółu.

[2] Podaj wartość szczegółu, wybierając operator matematyczny i wpisując wartość.

UWAGA: Dla wartości liczbowych stosujemy operatory matematyczne: = jeśli wartość detalu ma być równa zadanej liczbie, analogicznie < oraz > dla wartości mniejszej lub większej. Dla zmiennych nieliczbowych stosujemy znak ~, który spowoduje odpalenie reguły, jeśli fraza podana w regule będzie taka sama jak wartość szczegółu (np. wartość men dla szczegółu opisującego płeć). Jeśli nie chcemy sprawdzać wartości, a jedynie sam fakt dodania szczegółu, pozostawiamy domyślny znak . W jednym zdarzeniu można sprawdzać tylko jeden szczegół i wartość, jednak w razie potrzeby należy zrobić kilka równoległych zdarzeń.

Kliknij Zapisz zmiany, a w kolejnym kroku Workflow wybierz Warunek lub Akcję, która będzie uzależniona od ustawionego wydarzenia i połącz je strzałką.

UWAGA: Workflow rozpoczyna się od Zdarzenia, które zostanie połączone ze Startem.


Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808