Workflow | Zdarzenie: Kontakt zrezygnował z subskrypcji

To zdarzenie uruchamia Workflow, gdy:

  • kontakt kliknie w link opt-out
  • zostanie przesłana informacja do systemu poprzez API o zmianie statusu kontaktu na opt-out

 

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Zdarzenia => Kontakt zrezygnował z subskrypcji 

Zdarzenie sprawdza czy w wybranym zakresie czasu nastąpiła zmiana statusu.
 

WAŻNE:

  • Do takiego kontaktu nie możemy ustawić Akcja: wyślij e-mail. Możemy natomiast np. przypisać danemu kontaktowi tag, czy dodać notkę.
  • Wywołanie zdarzenia przez zarządzanie kontaktami nie zadziała. 
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808