Workflow | Zdarzenie: Kontakt został ponownie dodany do systemu

To zdarzenie występuje w Workflow w przypadku, gdy kontakt, który figuruje już w bazie, ponownie zapisał się do niej przez wypełnienie formularza np. pobrał ebooka.

 

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Zdarzenia => Kontakt został ponownie dodany do systemu

 

 

Należy określić:

[Typ zdarzenia]: Kontakt został ponownie dodany do systemu

WAŻNE: Wywołanie zdarzenia przez zarządzanie kontaktami nie zadziała. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808