Workflow | Warunek: Scoring tagu jest większy, bądź równy

Warunek ten jest spełniony, gdy scoring kontaktu jest większy, lub równy “x”, lub nie osiągnął wyznaczonej liczby punktów.

W Workflow, z listy elementów wybierz Warunki => Scoring tagu jest większy, bądź równy.

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku – Scoring tagu jest większy, bądź równy.

[2] Kolejny element, rozwidlona strzałka: aby zmienić ustawienia w tym warunku należy połączyć go z innym elementem (zdarzenie, warunek, akcja). Na szarej strzałce pojawi się szary element z liczbą. Po kliknięciu w niego wyświetli się pop-up ustawień.

[3] Pop-up ustawień – określamy tutaj najważniejsze szczegóły warunku takie jak:

[A] Opcjonalnie „nie” – negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów, które nie posiadają scoringu wyższego lub równego wyznaczonej liczbie.

[B] Tag – wybierz interesujący Cię tag, którym oznaczone są Twoje kontakty.

[C] Score – określ scoring tagu, który będzie wyznacznikiem, czy warunek został spełniony. Jeśli kontakt osiągnie dany scoring, lub go przekroczy, warunek zostanie spełniony.

[D] Priorytet – decyduje o kolejności brania pod uwagę wybranego tagu, możemy ustawić priorytety od 1 do 5, przy czym priorytet 1 ma najwyższą wartość, a 5 najniższą. W praktyce oznacza to, że na początku system sprawdza, czy kontakt jest posiada tag z priorytetem 1, jeśli warunek został spełniony następuję wybrana akcja, jeśli nie, system sprawdza, czy kontakt posiada tag z priorytetem 2, następnie 3, 4 i 5. Jeśli żaden warunek nie zostanie spełniony, wtedy żadna akcja dopisana do segmentów warunku nie zostanie wykonana i zostanie wybrana ścieżka “Koniec”.

[E] Zapisz zmiany – kliknij aby zapisać podane informacje.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808