Workflow| Warunek: kontakt posiada tag

Warunek ten jest spełniony, gdy kontakt posiada lub nie posiada określonych tagów lub kiedy posiada inne.

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku: Kontakt posiada tag.

[2] Kolejny element, strzałka: aby zmienić ustawienia w tym warunku należy połączyć go z innym elementem (zdarzenie, warunek, akcja). Na zielonej strzałce pojawi się biały prostokąt z napisem <<tag>>, po kliknięciu w niego wyświetli się pop-up ustawień.

[3] Tag: należy określić jeden lub kilka tagów jakie kontakt musi posiadać. Aby warunek został spełniony kontakt musi posiadać wszystkie z wymienionych tagów.

[A] Opcjonalnie „nie”: negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów które nie posiadają danego tagu

[B] Tag: wprowadź tag, jaki kontakt musi posiadać, aby warunek został spełniony

[C] Priorytet:  decyduje o kolejności brania pod uwagę wybranego tagu, możemy ustawić priorytety od 1 do 5, przy czym priorytet 1 ma najwyższą wartość, a 5 najniższą:

W zaznaczonych na obrazku strzałkami miejscach widoczne są priorytety tagów. W praktyce oznacza to, że na początku system sprawdza, czy kontakt posiada tag z priorytetem 1, jeśli warunek został spełniony następuję wybrana akcja, jeśli nie, system sprawdza, czy kontakt zawiera tag z priorytetem 2, następnie 3, 4 i 5. Jeśli żaden warunek nie zostanie spełniony, wtedy żadna akcja dopisana do tagów nie zostanie wykonana i zostanie wybrana ścieżka “Koniec”.

 [D] Anuluj, Zapisz zmiany kliknij Anuluj, aby zrezygnować z wprowadzania nowych ustawień lub Zapisz, aby je potwierdzić


1

[4] Kolejny element, pojedyncza strzałka: wybierając połączenie elementów przez strzałkę pojedynczą kontakt musi mieć przypisany dowolny tag aby warunek został spełniony. Na zielonej strzałce łączącej elementy pojawi się biały prostokąt z napisem <<inne>>.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808