Workflow| Warunek: kontakt posiada szczegół

Warunek ten jest spełniony w przypadku posiadania przez kontakt określonego szczegółu o podanej nazwie i wartości. Szczegóły można dodawać ręcznie na karcie kontaktu, przez API, formularz systemowy/pop-up, za pośrednictwem reguł automatyzacji oraz workflow.

1

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku: Kontakt posiada szczegół.

[2] Kolejny element, rozwidlona strzałka: aby zmienić ustawienia w tym warunku należy połączyć go z innym elementem (zdarzenie, warunek, akcja). Na zielonej strzałce pojawi się biały prostokąt ze znakiem „-„, po kliknięciu w niego wyświetli się pop-up ustawień.

[3] Nazwa szczegółu: należy podać nazwę szczegółu,

[4] Wartość szczegółu: dla wartości liczbowych stosujemy operatory matematyczne: „=” jeśli wartość szczegółu ma być równa podanej liczbie. Analogicznie „<” oraz „>” dla wartości mniejszej lub większej. Dla zmiennych nieliczbowych stosujemy znak „~”, który spowoduje uruchomienie warunku, jeśli fraza podana w workflow będzie taka sama jak wartość szczegółu (np. wartość men dla detalu opisującego płeć). Jeśli nie chcemy sprawdzać wartości, a jedynie sam fakt posiadania szczegółu o podanej nazwie, pozostawiamy domyślny znak „-„.

Ważne: W jednym warunku można sprawdzać tylko jeden szczegół i jego wartość. W razie potrzeby można zrobić kilka warunków z różnymi szczegółami.


1

[4] Kolejny element, pojedyncza strzałka: wybierając połączenie elementów przez strzałkę pojedynczą kontakt musi mieć przypisany dowolny szczegół aby warunek został spełniony. Na zielonej strzałce łączącej elementy pojawi się biały prostokąt z napisem <<inne>>.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Kwiecień 21 2022 Maj 10 2022