Workflow | Warunek: Kontakt mobilny jest w dynamicznym segmencie (SALESmanago Mobile)

Warunek ten jest spełniony w przypadku, gdy kontakt mobilny jest w dynamicznym segmencie SALESmanago Mobile, lub nie jest.

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku – Kontakt mobilny jest w dynamicznym segmencie (SALESmanago Mobile).

[2] Kolejny element, rozwidlona strzałka: aby zmienić ustawienia w tym warunku należy połączyć go z innym elementem (zdarzenie, warunek, akcja). Na szarej strzałce pojawi się szary element z liczbą. Po kliknięciu w niego wyświetli się pop-up ustawień.

[3] Pop-up ustawień – określamy tutaj najważniejsze szczegóły warunku takie jak:

[A] Opcjonalnie „nie” – negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów które nie są w danym segmencie dynamicznym.

[B] Aplikacja – wybierz Aplikację, wcześniej zmapowaną w SALESmanago Mobile.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat mapowania aplikacji w SALESmanago Mobile kliknij tutaj.

[C] Dynamiczny segment – wybierz dynamiczny segment, w którym ma – lub nie- być wyznaczony kontakt.

Więcej na temat dynamicznych segmnentów w SALESmanago Mobile znajdziesz tutaj.

[D] Priorytet – decyduje o kolejności brania pod uwagę wybranego segmentu, możemy ustawić priorytety od 1 do 5, przy czym priorytet 1 ma najwyższą wartość, a 5 najniższą. W praktyce oznacza to, że na początku system sprawdza, czy kontakt jest w segmencie dynamicznym z priorytetem 1, jeśli warunek został spełniony następuję wybrana akcja, jeśli nie, system sprawdza, czy kontakt znajduje się w segmencie dynamicznym z priorytetem 2, następnie 3, 4 i 5. Jeśli żaden warunek nie zostanie spełniony, wtedy żadna akcja dopisana do segmentów warunku nie zostanie wykonana i zostanie wybrana ścieżka “Koniec”.

[E] Zapisz zmiany – kliknij aby zapisać podane informacje.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808