Workflow | Warunek: Kontakt jest zapisany na newsletter

Workflow uruchamia się w momencie, gdy kontakt wyraził zgodę, aby zapisać się do newslettera, bądź nie.

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku – Kontakt jest zapisany na newsletter

[2] Kolejny element, rozwidlona strzałka: aby zmienić ustawienia w tym warunku należy połączyć go z innym elementem (zdarzenie, warunek, akcja). Na szarej strzałce pojawi się szary element ustawień. po kliknięciu w niego wyświetli się pop-up ustawień.

[3] Pop-up ustawień – określamy tutaj najważniejsze szczegóły warunku takie jak:

[A] Opcjonalnie „nie” – negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów, które nie zapisały się do newslettera (kontakt ma status opt-out).

[B] Zapisz zmiany – kliknij aby zapisać podane informacje.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808