Workflow | Warunek: Główny właściciel kontaktu należy do grona użytkowników

Warunek jest spełniony jeżeli adres e-mail użytkownika należy do wybranej grupy użytkowników lub jeżeli nie należy do tej grupy. Należy wybrać grupę, do której ma odnosić się ten warunek. Opcja „Nie” pozwala wykluczyć głównego właściciela z grupy dla której akcję chcemy utworzyć.

>>Dowiedz się jak utworzyć grupy użytkowników

Przejdź do PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Warunki => Główny właściciel kontaktu należy do grona użytkowników

[2] Grupa użytkowników: należy wybrać konkretną grupę użytkowników z puli grup dostępnych utworzonych w systemie.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808