Workflow | Akcja: Ustaw scoring

Akcja ta pozwala na ustawienie kontaktowi określonej liczby punktów, niezależnie od tego ile dany kontakt miał ich do tej pory – scoring kontaktu przyjmuje nową wartość.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Ustaw scoring

Następnie wejdź w ustawienia akcji

 

[1] Score: w tym miejscu należy podać liczbę punktów, która zostanie ustawiona dla kontaktu.

Po wprowadzeniu ustawień, kliknij Zapisz zmiany.

WAŻNE: W przypadku, gdy kontakt dla którego zostanie wykonana akcja wcześniej miał scoring wysokości 100, natomiast akcja ustaw scoring jest równa 10, wówczas po wykonaniu tej akcji kontakt będzie miał scoring wysokości 10.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808