Workflow| Akcja: Uruchom regułę Website Automation

Dzięki dodaniu Website Automation Rule do Workflow, możliwe jest lepsze dostosowanie treści wyświetlanej na stronie, do danego klienta. Dodając akcję Uruchom regułę Website Automation, możesz zadecydować, jaka akcja powinna zostać wykonana podczas prowadzonej kampanii w Workflow. 


Spis treści:

  1. Dodanie reguły Website Automation w Workflow
  2. Przykładowa reguła

1. DODANIE REGUŁY WEBSITE AUTOMATION W WORKFLOW

Aby dodać Website Automation Rule, udaj się do Procesy Automatyzacji → Workflow

WAŻNE: Przed rozpoczęciem procesu dodawania Website Automation Rule do reguły, należy utworzyć WAR, zgodnie z docelowym przeznaczeniem (np. wyświetlającą LiveChat po odwiedzaniu danej strony przez kontakt). 

Szczegóły tworzenia i działania WAR (Website Automation Rule), znajdziesz tutaj.

Po stworzeniu odpowiedniej reguły Website Automation, możemy przystąpić do dodania jej do Workflow. 

WAŻNE: Każdorazowe tworzenie nowej reguły Website Automation przed dodaniem do Workflow, nie jest konieczne. Jeśli posiadasz wcześniej stworzone reguły Website Automation –  możesz wykorzystać jedną ze znajdujących się na liście. 

Poniżej znajduje się wygląd przykładowej reguły na liście. Tak oznaczona reguła, będzie wyświetlała się na liście wśród dostępnych do dodania w Workflow, w akcji Uruchom regułę Website Automation.

Aby dodać regułę Website Automation do Workflow, należy rozpocząć proces tworzenia zautomatyzowanej kampanii. Szczegóły tworzenia zautomatyzowanych kampanii w Workflow oraz opis poszczególnych elementów znajdziesz tutaj.

Po dodaniu wybranego zdarzenia, którego wystąpienie będzie warunkowało uruchomienie się wybranej reguły Website Automation, dodaj akcję: Uruchom regułę Website Automation

[1] Zdarzenie – wystąpienie wybranego zdarzenia będzie determinowało uruchomienie się akcji 

[2] Akcja: uruchom regułę Website Automation – aby dodać tą akcję do reguły, przeciągnij kafelek z zakładki Akcje, znajdujący się w menu Elementy, po prawej stronie ekranu. 

[A] Ustawienia – po wybraniu ikonki ustawień na ekranie wyświetli się pole umożliwiające wybór konkretnej, wcześniej utworzonej reguły[1] Reguła – pozwala na wybranie danej reguły, z listy wcześniej utworzonych reguł

WAŻNE: Na liście znajdują się tylko reguły, które zostały oznaczone jako Proces automatyzacji. Ponadto, dostępne są one tylko w przypadku reguł Website Automation. 

[2] Zapisz zmiany – po wybraniu tej opcji, wybrana reguła zostanie dodana do akcji w Workflow

Po zakończeniu procesu tworzenia Workflow, wybierz opcję zapisz.


2. PRZYKŁADOWA REGUŁA

Poniżej znajduje się przykładowa reguła zawierająca akcję Uruchom regułę Website Automation. 

[1] Przypisano tag do kontaktu – w tym przypadku zdarzeniem warunkującym uruchomienie reguły Website Automation jest przypisanie wybranego tagu do kontaktu. W praktyce oznacza to, że reguła Website Automation zostanie uruchomiona odpowiednio dla kontaktu, do którego zostanie przypisany tag: zainteresowany.

[2] Uruchom regułę Website Automation po wystąpieniu danego zdarzenia – w tym przypadku dodania do kontaktu określonego tagu, uruchomiona zostanie wybrana z dostępnych z listy, reguła Website Automation – w tym przypadku reguła wyświetlająca pop-up kontaktowi po wejściu na dany adres URL.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 21 2023 Luty 28 2023