Workflow | Akcja: Uruchom regułę automatyzacji

Akcja przydaje się w sytuacjach, gdy po danym zdarzeniu chcemy uruchomić reguły, które wcześniej przygotowaliśmy.

 

W Workflow, z listy akcji wybierz Akcję: Uruchom regułę automatyzacji.

W tej akcji należy określić:

[1] Reguła: należy wybrać, która reguła ma zostać uruchomiona.

[2] Po: należy wybrać po jakim czasie od momentu spełnienia przez kontakt założeń reguły, ma zostać wykonana akcja.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808