Workflow | Akcja: Losuj nowego właściciela z grupy użytkowników

Akcja pozwala na losowe przypisanie nowego właściciela z istniejącej już grupy użytkowników. Kontakty są przydzielane do każdego użytkownika po kolei, aż do momentu gdy każdy użytkownik otrzyma po jednym kontakcie. Ten mechanizm powtarza się aż wszystkie kontakty zostaną przydzielone. Jeżeli posiadamy np. kilka działów handlowych, to dla grupy handlowców można stworzyć zdarzenie, dzięki któremu dla jednego z nich automatycznie zostanie przypisany kontakt, który pojawi się w systemie. W ten sposób handlowcy będą mogli zacząć prowadzić klientów.

 

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Losuj nowego właściciela z grupy użytkowników

Następnie wejdź w ustawienia akcji.

Aby wykonać akcję należy:

[Grupa użytkowników]: należy wybrać z jakiej grupy użytkowników system powinien automatycznie przypisać głównego właściciela do kontaktu.

Aby dodać grupę, z której zostanie wylosowany użytkownik, należy w zakładce „Ustawienia” wybrać „Inne” -> „Grupy” -> „+ grupy użytkowników”. Należy podać nazwę oraz zaznaczyć użytkowników, jaki chcemy dodać do grupy.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij Zapisz zmiany.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808