Workflow | Akcja: Dodaj/zmień szczegół kontaktu

Szczegóły kontaktu znajdują się na Karcie kontaktu w zakładce Szczegóły. Zaimportowane szczegóły możemy zmienić za pomocą Workflow po wystąpieniu dowolnego Zdarzenia.

Jeśli aktywność kontaktu ulegnie zmianie, dany szczegół może zmienić się automatycznie, jeśli wcześniej ustawimy odpowiednią akcję w Workflow.

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Dodaj/zmień szczegół kontaktu

 

Następnie przejdź do ustawień akcji

[Nazwa szczegółu]: należy podać nową nazwę szczegółu, bądź już istniejącą jeśli chcemy zmieć tylko wartość szczegółu,

[Wartość szczegółu]: należy podać nową wartość szczegółu.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808