Workflow | Akcja: Dodaj scoring do tagu

Akcja ta pozwala na dodawanie dodatkowych punktów do konkretnego tagu.

 

PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW


W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Dodaj scoring do tagu

Następnie wejdź w ustawienia akcji.

 

W tej akcji należy określić:

[Tagi]: należy podać, do którego tagu mają zostać dodane punkty,

[Score]: należy określić ile punktów ma zostać dodanych do tagu.

Po wprowadzeniu ustawień, Zapisz zmiany.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808