Worfklow | Warunek: Kontakt otrzymał określoną ilość e-maili

Warunek ten jest spełniony w przypadku, gdy kontakt otrzymał wybraną ilość e-maili w określonym czasie, lub nie.

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku – Kontakt otrzymał określoną ilość e-maili

[2] Kolejny element, rozwidlona strzałka: aby zmienić ustawienia w tym warunku należy połączyć go z innym elementem (zdarzenie, warunek, akcja). Na szarej strzałce pojawi się szary element z liczbą. po kliknięciu w niego wyświetli się pop-up ustawień.

[3] Pop-up ustawień – określamy tutaj najważniejsze szczegóły warunku takie jak:

[A] Opcjonalnie „nie” – negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów które nie otrzymały określonej ilości e-maili.

[B] Liczba e-maili – określ czy ilość e-maili ma być większa, mniejsza, czy równa liczbie “x”. 

[C] Z ostatnich – określ z jakiego czasu chcesz zliczyć liczbę e-maili, wpisz liczbę dni do pustego okienka. 

[D] Priorytet – decyduje o kolejności brania pod uwagę wybranej wartości otrzymanych e-maili, możemy ustawić priorytety od 1 do 5, przy czym priorytet 1 ma najwyższą wartość, a 5 najniższą. W praktyce oznacza to, że na początku system sprawdza, czy kontakt otrzymał ilość e-maili oznaczoną w priorytecie 1, jeśli warunek został spełniony następuję wybrana akcja, jeśli nie, system sprawdza, czy kontakt otrzymał ilość e-maili z priorytetu 2, następnie 3, 4 i 5. Jeśli żaden warunek nie zostanie spełniony, wtedy żadna akcja dopisana do segmentów warunku nie zostanie wykonana i zostanie wybrana ścieżka “Koniec”.

[E] Zapisz zmiany – kliknij aby zapisać podane informacje.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808