Website Automation | zdarzenie: kontakt odwiedził adres URL

Zdarzenie to aktywuje oraz definiuje gdzie ma zostać wykonana akcja reguły Website Automation w momencie odwiedzenia przez kontakt wybranego adresu URL.

 

Przejdź do PROCESY AUTOMATYZACJI → WEBSITE AUTOMATION


W Website Automation, z listy elementów wybierz Zdarzenia → Kontakt odwiedził adres URL

W ustawieniach zdarzenia należy określić:

[1] Domenę – wybierz z rozwijanej listy (pole obowiązkowe)

[2] URL – wpisz podstronę (pole opcjonalne)

PRZYKŁAD: Reguła zostanie uruchomiona jeśli użytkownik odwiedzi określoną stronę/podstronę.

  • Chcę by zdarzenie działało tylko na stronie głównej – wybierz adres strony z rozwijanej listy w polu Domena
  • Chcę by zdarzenie działało na konkretnym adresie URL – wybierz adres strony z rozwijanej listy w polu Domena a następnie wprowadź adres URL
  • Chcę by zdarzenie działało na każdej podstronie w obrębie domeny – wybierz adres strony z rozwijanej listy w polu Domena a następnie wprowadź ** w polu URL

Po wprowadzeniu ustawień kliknij Zapisz aby kontynuować.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024