Website Automation | akcja: Wykonaj specjalny skrypt

Akcja: Wykonaj specjalny skrypt może zostać wykonana bezpośrednio po zdarzeniach (jeśli w regule nie ma warunków) lub po spełnieniu założeń warunków; jeśli reguła zawiera alternatywne ścieżki, akcje “jeśli tak” zostaną wykonane dla kontaktu w momencie spełnienia wszystkich założeń reguły (zdarzeń i warunków) a akcje “jeśli nie” gdy założenia warunków nie zostaną spełnione.

 

Przejdź do PROCESY AUTOMATYZACJI → WEBSITE AUTOMATION


W Website Automation, z listy elementów wybierz Akcja → Wykonaj specjalny skrypt

W ustawieniach akcji znajdują się następujące opcje:

 

[1] Opóźnij wykonanie akcji – zaznacz checkbox jeśli chcesz, aby akcja została wykonana później; opóźnienie określisz w godzinach lub dniach

[2] Skrypt – wpisz kod w Java Script

[3] Moment wyświetlania – wybierz kiedy skrypt ma zostać wyświetlony; dostępne opcje: natychmiast, przy następnej wizycie, z opóźnieniem

Po wprowadzeniu ustawień kliknij Zapisz aby kontynuować.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Luty 22 2024