Website Automation | akcja: pokaż formularz zgody Web Push

Akcja: Pokaż formularz zgody na Web Push może zostać wykonana bezpośrednio po zdarzeniach (jeśli w regule nie ma warunków) lub po spełnieniu założeń warunków; jeśli reguła zawiera alternatywne ścieżki, akcje “jeśli tak” zostaną wykonane dla kontaktu w momencie spełnienia wszystkich założeń reguły (zdarzeń i warunków) a akcje “jeśli nie” gdy założenia warunków nie zostaną spełnione

 

Przejdź do PROCESY AUTOMATYZACJI → WEBSITE AUTOMATION


W Website Automation, z listy elementów wybierz Akcja → Pokaż formularz zgody Web Push

W ustawieniach akcji znajdują się następujące opcje:

 

[1] Opóźnij wykonanie akcji – zaznacz checkbox jeśli chcesz, aby akcja została wykonana później; opóźnienie określisz w godzinach lub dniach

[2] Formularz zgody – z rozwijanej listy wybierz stworzony wcześniej formularz zgody

[3] Treść – w tym oknie stwórz treść, która pojawi się w oknie czatu a następnie zdecyduj o wyglądzie tekstu korzystając z dostępnych opcji

[4] Moment wyświetlania – wybierz kiedy formularz zgody Web Push ma zostać wyświetlony; dostępne opcje: natychmiast, przy następnej wizycie, z opóźnieniem

Po wprowadzeniu ustawień kliknij Zapisz aby kontynuować.

WAŻNE: Wybrany do wyświetlenia formularz zgody nie musi być aktywny. Website Automation ma nadrzędne ustawienia i wybrany formularz wyświetli się według ustawień reguły.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808