Website Automation | Akcja: Pokaż formularz zgody Web Push

Website Automation umożliwia kontekstowe dostarczanie w czasie rzeczywistym osobom odwiedzającym stronę WWW w pełni zautomatyzowanych i spersonalizowanych punktów styku, takich jak pop-up, exit pop-up, powiadomienie Web Push, czy Live Chat. Moment ich wyświetlenia i treść dostosowywane są w modelu 1-do-1 zarówno dla klientów posiadających swój profil behawioralno-transakcyjny w SALESmanago oraz użytkowników anonimowych w zależności od tego, jak zachowują się na stronie WWW.

 Aby użyć akcji Pokaż formularz zgody Web Push, przejdź do

Procesy Automatyzacji → Website Automation → +Dodaj nową regułę → Elementy


Spis treści

  1. Podstawowe informacje
  2. Ustawienie Akcji: Pokaż formularz zgody na Web Push

1. Podstawowe informacje

Akcja: Pokaż formularz zgody Web Push może zostać wykonana bezpośrednio po zdarzeniach (jeśli w regule nie ma warunków) lub po spełnieniu założeń warunków; jeśli reguła zawiera alternatywne ścieżki. Akcje jeśli tak zostaną wykonane dla kontaktu w momencie spełnienia wszystkich założeń reguły (zdarzeń i warunków), natomiast akcje jeśli nie” – gdy założenia warunków nie zostaną spełnione

2. Ustawienie Akcji: Pokaż formularz zgody na Web Push

W Website Automation, z listy elementów wybierz Akcja → Pokaż formularz zgody Web Push

W ustawieniach akcji znajdują się następujące opcje:

[1] Opóźnij wykonanie akcjizaznacz checkbox, jeśli chcesz, aby akcja została wykonana później; opóźnienie określisz w godzinach lub dniach.

[2] Formularz zgodyz rozwijanej listy wybierz stworzony wcześniej formularz zgody.

[3] Moment wyświetlaniawybierz, kiedy formularz zgody Web Push ma zostać wyświetlony. Dostępne opcje to: 

  • natychmiast, 
  • przy następnej wizycie, 
  • z opóźnieniem.
Po wprowadzeniu ustawień kliknij Zapisz, aby kontynuować.

WAŻNE: Wybrany do wyświetlenia formularz zgody nie musi być aktywny. Website Automation ma nadrzędne ustawienia i wybrany formularz wyświetli się według ustawień reguły.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Luty 22 2024