Warunek: stan kontaktu

Warunek ten jest spełniony, jeśli kontakt ma ustawiony odpowiedni stan. Stan kontaktu określa, czy kontakt jest naszym klientem, potencjalnym klientem (prospect), partnerem, czy też jego stan jest nieokreślony. Stan kontaktu ustawia się podczas importu z pliku (Domyślnie jest to prospect. Status kontaktu jest ustawiany dla całej importowanej bazy), można go również zmieniać zapytaniem API lub na indywidualnie na karcie kontaktu.

stan

W tym warunku należy ustawić:

[1] Typ warunku: Stan kontaktu,
[2] Stan kontaktu: należy wybrać z listy rozwijanej: klient, potencjalny, partner, inny, nieznany.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Czerwiec 14 2022 Czerwiec 03 2022