Warunek: Scoring tagu jest większy bądź równy

Warunek ten jest spełniony, gdy scoring wybranego tagu osiągnie określoną w regule wartość.

Scoring tagów może być nadawany przez reguły automatyzacji, macierze segmentacji lub dodawanie tagu wielokrotnie przez API. Przykładowo możemy ustawić regułę automatyzacji przypisującą tag oferta i dodając do tego tagu 1 punkt za każdym razem, gdy ktoś odwiedzi konkretną podstronę. Warunek „Scoring tagu osiągnął 10” w tym przypadku będzie spełniony, gdy dana osoba odwiedzi określoną podstronę 10 lub więcej razy.

WAŻNE: Scoring tagu nie jest tym samym co scoring ogólny. Dodając wartość scoringu do tagu jesteśmy w stanie dodać tę wartość do ogólnej aktywności kontaktu kiedy zostaje do tego kontaktu przypisany tag. Np. jeżeli ustawimy za pomocą reguły automatyzacji, że tag OFERTA będzie posiadał 10 punktów scoringu, to każdy kontakt, któremu zostanie przypisany tag OFERTA, otrzyma automatycznie 10 punktów scoringu.

Przejdź do Procesy Automatyzacji => Reguły Automatyzacji => Dodaj Nową Regułę


Z listy elementów wybierz Warunki => Scoring tagu jest większy bądź równy.

A następnie wejdź w ustawienia warunku:

W tym warunku należy określić:

[1] Nie – zaznacz, aby odwrócić działanie całego warunku, tj. warunek zostanie spełniony jeśli kontakt nie przekroczył podanego scoringu.
[2] Tag – podaj nazwę tagu, którego będzie dotyczyło ten warunek.
[3] Score
 – należy podać określoną ilość punktów, przy której warunek ma być spełniony.

WAŻNE: Warunek zadziała jeżeli scoring tagu przekroczy ustaloną wartość scoringu np. 10 punktów (gdy scoring będzie większy lub równy niż 10). 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022