Warunek: scoring kontaktu przekroczył

Warunek ten jest spełniony w momencie, gdy kontakt przekroczy określoną w warunku liczbę punktów. Przykładowo po ustawieniu score  150 – warunek będzie spełniony przez kontakt za każdym razem, gdy kontakt będzie miał więcej punktów niż jest to określone w warunku.

Ważne: jeśli chcemy, aby reguła uruchomiła się tylko raz dla danego kontaktu po przekroczeniu progu np. 150 punktów musimy zaznaczyć w ilości uruchomień reguły wartość 1. W innym przypadku reguła będzie uruchamiać się za każdym razem, gdy kontakt spełni wszystkie założenia reguły wraz z przekroczeniem określonej wartości punktów – czyli scoring kontaktu osiągnie np. 151, 160, 173 punktów.

score3

 

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku: scoring kontaktu przekroczył
[2] Score: należy określić liczbę punktów, po przekroczeniu których reguła zostanie uruchomiona.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022