Warunek: scoring kontaktu osiągnął

Warunek ten jest spełniony, gdy scoring kontaktu osiągnie liczbę podaną w ustawieniach warunku. Oznacza to, że warunek zostanie spełniony, gdy kontakt osiągnie np. 150 punktów. Jeżeli kontakt posiadał np. 149 punktów i za swoją aktywność otrzyma 2 punkty, czyli osiągnie poziom 151 punktów – warunek 150 punktów nie został spełniony.

score

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku: Scoring kontaktu osiągnął,
[2] Score: należy podać ilość punktów, przy której warunek ma być spełniony.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Czerwiec 12 2023