Warunek: kontakt otworzył e-mail

Ten warunek jest spełniony jeśli kontakt otworzył ustawioną wiadomość e-mail.

otwarcie

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku: Kontakt otworzył e-mail.

[2] E-mail: który ma być otwarty, można wybrać każdy e-mail dostępny na liście wiadomości standardowych.

[3] Przez ostatnie: tu należy określić z jakiego przedziału czasowego, dana wiadomość ma zostać sprawdzona. Zakres czasowy odnosi się do konkretnej wiadomości, dlatego należy pamiętać, aby zawsze zdefiniować wiadomość.

Ważne: Z technicznego punktu widzenia za otwarcie e-maila rozumiemy pobranie grafik przez odbiorcę. Ponieważ część programów pocztowych blokuje grafiki, są również odbiorcy którzy ich nie wyświetlają. Wyniki otwarć mogą być lekko zaniżone w stosunku do rzeczywistości.

Opcjonalnie „nie”: negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów które nie otworzyły tego e-maila.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022