Warunek: kontakt posiada szczegół

Warunek ten jest spełniony w przypadku posiadania przez kontakt określonego szczegółu o podanej nazwie i wartości. Szczegóły można dodawać ręcznie na karcie kontaktu, przez API, formularz systemowy/pop-up, a także za pośrednictwem reguł automatyzacji. W warunku możemy podać nazwę szczegółu oraz wartość, jaką ma przyjmować.

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku: Kontakt posiada szczegół.

[2] Nazwa: nazwa kontaktu – akcja zostanie uruchomiona dla kontaktu o danej nzawie

[3] Telefon: akcja zostanie uruchomiona dla kontaktu, który posiada wybranny numer telefonu

[4] Fax: akcja zostanie uruchomiona dla kontaktu, który posiada wybranny numer fax

[5] Stan kontaktu: akcja zostanie uruchomiona dla kontaktu o wybranym stanie:

[6] Adres: akcja zostanie uruchomiona dla kontaktu o wybranym adresie

[7] Firma: akcja zostanie uruchomiona dla kontaktu, do którego została przypisana nazwa wybranej firmy

[8] Nazwa szczegółu: należy podać nazwę szczegółu.

[9] Wartość szczegółu: dla wartości liczbowych stosujemy operatory matematyczne: „=” jeśli wartość szczegółu ma być równa zadanej liczbie, analogicznie „<„ oraz „>” dla wartości mniejszej lub większej. Dla zmiennych nieliczbowych stosujemy znak „~”, który spowoduje odpalenie reguły, jeśli fraza podana w regule będzie taka sama jak wartość szczegółu (np. wartość men dla detalu opisującego płeć). Jeśli nie chcemy sprawdzać wartości, a jedynie sam fakt posiadania szczegółu o podanej nazwie, pozostawiamy domyślny znak „-„.

[10] Zapisz zmiany – po wybraniu tej opcji, wprowadzone zmiany zostaną zapisane .

Opcjonalnie „nie”: negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów które nie posiadają wprowadzonego szczegółu.

Ważne: W jednym warunku można sprawdzać tylko jeden szczegół i jego wartość. W razie potrzeby można zrobić kilka równoległych zdarzeń.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022