Warunek: kontakt kliknął link w e-mailu

Ten warunek jest spełniony jeśli kontakt kliknął w dowolny adres URL w e-mailu do niego przesłanym.

WAŻNE: Aby warunek zadziałał adres URL nie może być podany z „https://www.”, należy wpisać całość adresu bez protokołu komunikacji klienta z serwerem oraz subdomeny. Np. „salesmanago.com”.

link

W tym warunku należy określić:

[1] Typ warunku: Kontakt kliknął link w e-mailu.

[2] E-mail: który ma być sprawdzony w celu wykrycia kliknięcia. Wybieramy e-maile dostępne na liście e-maili standardowych.

Opcjonalnie „nie”: negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów które nie kliknęły w link tego e-maila.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022