Warunek: Kontakt jest zapisany na newsletter

Reguła automatyzacji uruchomi się w momencie, gdy kontakt wyraził zgodę, aby zapisać się do newslettera, bądź nie.

W tym warunku należy określić:

[1] Pop-up ustawień – kliknij, aby wyświetlić pop-up ustawień. Określa się w nim najważniejsze szczegóły warunku takie jak:

[2] Opcjonalnie „nie” – negacja warunku, warunek będzie odnosił się do wszystkich kontaktów, które nie zapisały się do newslettera (kontakt ma status opt-out).

[3] Zapisz zmiany – kliknij aby zapisać podane informacje.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022