Warunek: Data ze szczegółu

Aby użyć daty ze szczegółu jako warunek przy tworzeniu reguł automatyzacji, upewnij się, że została ona wprowadzona jako szczegół ze słownika na karcie kontaktu.

Dowiedz się więcej o szczegółach ze słownika >>

Następnie, podczas tworzenia reguł automatyzacji, po dodaniu zdarzenia, możesz dodać Warunek: Data ze szczegółu.

[1] W przypadku zaznaczenia NIE, odwrócisz działanie całego warunku (tzn. za spełnienie warunku będzie uznana sytuacja, kiedy data nie wystąpiła x dni w stosunku do daty ze szczegółu).

[2] W ustawieniach warunku wybierz szczegół przez wpisanie jego Nazwy, np. Urodziny. Wartością tego szczegółu w tym przypadku będzie data urodzin kontaktu.

[3] Zaznacz jedną z opcji i ustaw sposób, w jaki data sprawdzenia warunku będzie zależna od daty ze szczegółu.

Możesz zdecydować, czy:

    • data sprawdzenia warunku występuje x dni przed datą ze szczegółu,
    • data sprawdzenia warunku występuje x dni po dacie ze szczegółu,
    • data sprawdzenia warunku jest identyczna z datą ze szczegółu,
    • data sprawdzenia warunku wystąpiła w ciągu ostatnich x dni przed datą ze szczegółu,
    • data sprawdzenia warunku wystąpiła w ciągu kolejnych x dni po dacie ze szczegółu.

Sprawdzenie warunku domyślnie występuje natychmiast po wystąpieniu zdarzenia, chyba że w ustawieniach warunku manualnie ustawisz opóźnienie dla sprawdzenia warunku, np. sprawdź warunki x dni po wystąpieniu zdarzenia.

UWAGA: Jeśli w Ustawieniach warunku ustawisz opóźnienie dla sprawdzenia warunku, daty sprawdzenia warunku będą liczone od daty dzisiejszej, dodając ustawione opóźnienie.

Przykład: Zdarzenie wystąpiło 1.01.2017, zostało ustawione opóźnienie: sprawdź warunek po 2 dniach od daty zdarzenia. Zatem data sprawdzenia warunku to 3.01.2017. Dopiero zgodność tej daty tj. 3.01.2017 zostanie sprawdzona z wybraną opcją daty szczegółu, np. czy jest identyczna z datą urodzin kontaktu.

[4] Ignoruj rok – zaznacz tę opcję, aby system nie brał pod uwagę roku. Jest to niezbędne w przypadku dat cyklicznych takich jak urodziny czy rocznica. Nie zaznaczaj tej opcji w przypadku jednorazowego zdarzenia, na które chcesz jednorazowo zareagować.

 

Przykład zastosowania:

Chcesz docenić klientów, którzy wykazują aktywność na Twojej stronie internetowej. Znasz datę urodzin bliskiej osoby kontaktu i chcesz wysłać kupon rabatowy, aby kontakt wykorzystał go właśnie z tej okazji. W takiej sytuacji możesz ustawić regułę: Zdarzenie-Warunek-Akcja.

Ustawiamy zdarzenie: Kontakt odwiedził stronę.

Dodajemy warunek: Data ze szczegółu, wybierając opcję Data wystąpiła w ciągu ostatnich 14 dni przed datą ze szczegółu, nie ustawiając opóźnień dla sprawdzenia warunku.

Ustawiamy akcję: Wyślij e-mail, zawierający kupon rabatowy na wybrane produkty i ramkę rekomendacji.

E-mail z kuponem zostanie wysłany po tym jak kontakt odwiedzi Twoją stronę, ale pod warunkiem, że data sprawdzenia warunku (w tym przypadku, ze względu na brak opóźnienia, również data wejścia na stronę) wystąpiła w ciągu 14 dni przed datą urodzin bliskiej osoby klienta.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Lipiec 28 2022 Lipiec 07 2022