Ustawienie zabezpieczeń dostępu do konta

W systemie SALESmanago możemy ustawić dodatkowe bariery bezpieczeństwa przed zalogowaniem się do systemu osób niepożądanych.

W tym celu należy przejść USTAWIENIA-> INNE-> BEZPIECZEŃSTWO.

md

 

[1] Wymuś zmianę hasła co – można określić co ile dni system wymusi na nas zmianę hasła dostępu. Dodatkowo można zaznaczyć opcję – używaj tylko silnych haseł. Wówczas przy ustawianiu nowego hasła będzie musiało ona zawierać np. duże litery, małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.

[2] Zablokuj konto po błędnych logowaniach – należy określić liczbę. Funkcja ta działa, jeśli np. przy jednej próbie logowania podamy 5 razy błędnie hasło. Aby odblokować tak zablokowane hasło należy zgłosić się do swojego opiekuna w SALESmanago z prośbą odblokowania dostępu do konta.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Wrzesień 21 2023 Czerwiec 12 2023