Szybkie akcje

Funkcja szybkie akcje pozwala na uruchomienie wcześniej zdefiniowanych reguł automatyzacji bezpośrednio na karcie kontaktu dla wybranego kontaktu.

W celu wybrania reguł automatyzacji, które będzie można uruchomiać za pomocą funkcji szybkie akcje należy przejść USTAWIENIA -> INNE -> SZYBKIE AKCJE.

szybkie_akcje_2

[1] Aktywuj szybkie akcje – w celu aktywacji funkcji należy zaznaczyć wskazany check box. Jeśli funkcja jest aktywna, na karcie kontaktu pojawią się odnośniki pozwalające uruchomić określone akcje dla danego kontaktu.

[2] Nazwa – należy podać nazwę, jaka będzie znajdować się na przycisku uruchamiającym określoną akcję. Maksymalna liczba znaków w nazwie: 20

[3] Uruchom regułę – należy wybrać, która reguła będzie uruchomiona, po kliknięciu w wybrany przycisk na karcie kontaktu.

[4] Aktywuj – aby odnośnik do wybranej reguły znajdował się na karcie kontaktu należy zaznaczyć opcję aktywacji.

[5] Zapisz – w celu potwierdzenia zmian kliknij zapisz.

Szybkie akcje na karcie kontaktu znajdują się bezpośrednio pod scoringiem kontaktu.

maksymalna ilosc znakow

Ważne: Maksymalnie można ustawić 10 szybkich akcje. Kliknięcie w wybrany przycisk spowoduje uruchomienie dla danego kontaktu wybranej reguły automatyzacji.

Podgląd do wszystkich uruchomionych reguł za pomocą szybkich akcji znajduje się na karcie kontaktu w zakładce Profil -> Reguły.

Ważne: Jeśli w regule aktywowanej przez szybką akcję znajdują się warunki, których dany kontakt nie spełnia, reguła nie zostanie uruchomiona.

szybka_akcja3

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808