Słowniki

Funkcja słowniki (USTAWIENIA -> SŁOWNIKI) połączona jest z możliwością ustawiania wydarzeń (WEBSITE MARKETING-> ZARZĄDZANIE WYDARZENAMI). Za pomocą słowników możemy dodać listy rozwijane z podpowiedziami (autopodpowiedzi), które będzie można dopasować do wybranych pól w ustawionych wydarzeniach.

Aby dodać nowy słownik przechodzimy w USTAWIENIA->SŁOWNIKI -> wybieramy przycisk DODAJ SŁOWNIK

slownik

[1] Nazwa – należy wpisać nazwę słownika, która pozwoli nam na odnalezienie i identyfikację słownika w systemie.

[2] Treść słownika – w tym miejscu można dodać przygotowaną listę wyrażeń, które mają znajdować się w autopodpowiedzi. Plik ten powinien być przygotowany w arkuszu kalkulacyjnym zapisanym w formacie (xls, xlsx, csv). W pierwszym wierszu ma znajdować się opis kolumny, a pod spodem preferowane nazewnictwo.

[3] Słownik systemowy – w tym miejscu możemy wybrać ustawione w systemie pojęcia

a) nazwa firmy – wówczas zaciągane będą nazwy firm jakie są wgrane na koncie w systemie SALESmanago (CDP -> WYKAZ FIRM I PRACOWNIKÓW). 

Uwaga: jeśli wgramy plik (w treści słownika) z nazwami firm oraz wybierzemy opcję (słownik systemowy) nazwa firmy – wszystkie nazwy firm zostaną połączone w autopodpowiedzi. W przypadku wystąpienia dwóch takich samych firm nazwy te nie będą duplikowane.

b) nazwa kraju – podpowiedź będzie zawierać nazwy wszystkich krajów.

[4] Zapisz – aby dodać ustawiony słownik, klikamy przycisk zapisz.

Ważne: w systemie możemy dodać kila słowników.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024