Segmenty dynamiczne | element: tagi

Twórz i aktualizuj w czasie rzeczywistym grupy kontaktów spełniające w danym momencie zestaw kryteriów obejmujący dane CRM, behawioralne i transakcyjne. Połącz tak stworzone segmenty z tymi opartymi na tagach, aby uzyskać jeszcze lepiej ztargetowane grupy docelowe Twoich kampanii.

Więcej na temat dynamicznych segmentów możesz przeczytać tutaj

Aby utworzyć Dynamiczne Segmenty i je przeliczyć należy przejść do

Segmentacja => Dynamiczne Segmenty


Aby utworzyć nowy segment i dodać element Tagi należy przejść do panelu Segmentacja => Dynamiczne segmenty, a następnie kliknąć przycisk “+Dodaj nowy segment”:

W otwartym panelu tworzenia nowego segmentu, klikamy dodaj element i wybieramy opcję “Tag”, a następnie przeciągamy wybrany element w pole wyboru:

Aby ustawić szczegóły wybranego tagu kliknij ikonę ustawień przy kafelku.

WAŻNE: W jednym kafelku może być użyty tylko jeden tag. Jeżeli chcemy zdefiniować grupę kontaktów przy użyciu większej liczby tagów należy wybrać więcej elementów.

[1] Wybierz tag – z rozwijanej listy wybierz interesujący Cię tag, którego chcesz użyć do utworzenia segmentu.

[2] Scoring tagu – opcjonalnie można określić scoring tagu:

 • Dowolna liczba – tag nie musi mieć określonej liczby scoringowej
 • Wynosi dokładnie – tylko kontakty z określonym scoringiem tagu będą brane pod uwagę
 • Jest mniejsza od “x” – tylko kontakty z scoringiem tagu mniejszym niż “x” będą brane pod uwagę
 • Jest większa od “x” – tylko kontakty z scoringiem tagu większym niż “x” będą brane pod uwagę
 • Jest mniejsza lub równa “x” – tylko kontakty z scoringiem tagu mniejszym lub równym “x” będą brane pod uwagę
 • Jest większa lub równa “x” – tylko kontakty z scoringiem tagu większym lub równym “x” będą brane pod uwagę

[3] Data dodania tagu do kontaktu – opcjonalnie można określić datę przypisania tagu do kontaktu – i tu uwzględniany jest czas pierwszego przypisania tagu do kontaktu. Jeżeli do kontaktu był przypisany 2 razy tag, to zawsze będzie brana pod uwagę informacja, kiedy był pierwszy raz przypisany do kontaktu. 

 • Ostatnie 7 dni – tag został dodany do kontaktu w ciągu ostatnich 7 dni (nie licząc dnia bieżącego).
 • Ostatnie 30 dni –  tag został dodany do kontaktu w ciągu ostatnich 30 dni (nie licząc dnia bieżącego).
 • W zakresie –  tag został dodany do kontaktu w danym zakresie czasu, który ustalasz zaznaczając wybrane dany na wyświetlanym kalendarzu
 • Przed wybranym dniem – tag został dodany do kontaktu w dniach poprzedzających zaznaczony dzień na wyświetlanym kalendarzu
 • Po wybranym dniu –  tag został dodany do kontaktu w dniach następujących po zaznaczonym dniu na wyświetlanym kalendarzu
 • Dokładnie “x” dni temu – tag został dodany do kontaktu dokładnie wyznaczoną ilość dni temu
 • Mniej niż “x” dni temu – tag został dodany do kontaktu mniej niż określoną ilość dni temu
 • Więcej niż “x” dni temu – tag został dodany do kontaktu więcej niż określoną ilość dni temu

[4] Zapisz – kliknij przycisk, aby zapisać wprowadzone dane

CIEKAWOSTKA: Tagi w Segmentach dynamicznych są  liczone są przy użyciu programu BigQuery. Dane odnośnie tagów przesyłane są raz na dzień (w nocy czasu polskiego), czyli np. ustawiając i przeliczając segment we wtorek, będą brane tylko i wyłącznie informacje o kontaktach z przypisanym tagiem w dzień poprzedni (w tym wypadku poniedziałek). Zmiany dotyczące dodawania tagów w bieżącym dniu nie będą brane pod uwagę.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808