Segmenty dynamiczne | element: wizyta

Wizyta – element ten pozwala na segmentację kontaktów na podstawie informacji o wizytach na stronie. Pogrupuj użytkowników w oparciu o ich zainteresowania produktami (np. konkretną kategorią produktową) i wykorzystaj to do tworzenia m.in. kampanii marketingowych. Możesz też wskazać konkretny URL, aby śledzić odwiedziny kontaktów na stronie, a następnie analizować zmianę wielkości segmentu w określonym czasie.

[1] Typ wizyty – wybierz rodzaj wizyty, która będzie jednym z kryteriów przy tworzeniu segmentu dynamicznego:

 • Wizyta produktowa – rodzaj wizyty dotyczący stron produktowych w twoim sklepie. W kolejnych opcjach możesz sprecyzować kryteria przesyłania informacji o wizycie.
 • Konkretny adres URL – wskaż adres URL (konkretny lub zawierający jakąś frazę), który kontakt musiał odwiedzić, aby została przesłana informacja o wizycie.

[2] Szczegóły wizyty – wybierając wcześniej wizytę produktową, możesz dobrać dodatkowy szczegół, który będzie uwzględniany przy segmentacji:

 • ID produktu (konkretny/zawiera) – do segmentu zostaną dodane kontakty, które odwiedziły produkt o konkretnym ID, lub taki, którego ID zawiera wybrany ciąg znaków. 
 • Cena produktu – wpisz cenę produktu, korzystając z opcji:
  • posiada dowolną wartość, 
  • wynosi dokładnie,
  • jest mniejsza od,
  • jest większa od,
  • jest mniejsza lub równa,
  • jest większa lub równa.
 • Nazwa (konkretny/zawiera) – do segmentu zostaną dodane kontakty, które odwiedziły produkt o konkretnej nazwie, lub taki, którego nazwa zawiera wybrany ciąg znaków.
 • Marka (konkretny/zawiera) – do segmentu zostaną dodane kontakty, które odwiedziły produkt o konkretnej marce, lub taki, którego marka zawiera wybrany ciąg znaków.
 • Producent (konkretny/zawiera) – do segmentu zostaną dodane kontakty, które odwiedziły produkt konkretnego producenta, lub taki, którego producent zawiera wybrany ciąg znaków.
 • Kategoria (konkretny/zawiera) – do segmentu zostaną dodane kontakty, które odwiedziły produkt z konkretnej kategorii, lub taki, którego kategoria zawiera wybrany ciąg znaków.
 • Płeć (dowolny/konkretny) – wskaż konkretną płeć dotyczącą użytkownika produktu lub ustaw dowolność.

WAŻNE: Przy wszystkich szczegółach (oprócz ceny) możesz skorzystać z wyboru produktów za pomocą galerii. 

[3] Data wizyty – zaznacz checkbox, jeśli chcesz ustawić kryterium czasowe dla tworzonego segmentu dynamicznego. Kontakt zostanie zakwalifikowany do segmentu, jeżeli w wybranym czasie odwiedził przynajmniej raz wskazaną we wcześniejszych warunkach stronę. Jeżeli nie zaznaczysz tej opcji, do segmentu zostaną zakwalifikowane kontakty, które kiedykolwiek odwiedziły stronę.

 • dzisiaj – przy wyborze tej opcji będą brane pod uwagę wszystkie te kontakty, które odwiedziły stronę dziś, czyli w danym dniu liczonym od północy do północy;
 • ostatnie 7 dni – przy wyborze tej opcji będą brane pod uwagę wszystkie te kontakty, które odwiedziły stronę od momentu przeliczenia dynamicznego segmentu do 7 dni wstecz (dzień liczony jest od północy do północy);
 • ostatnie 30 dni – przy wyborze tej opcji będą brane pod uwagę wszystkie te kontakty, które odwiedziły stronę od momentu przeliczenia dynamicznego segmentu do 30 dni wstecz (dzień liczony jest od północy do północy);
 • w zakresie – przy wyborze tej opcji będą brane pod uwagę wszystkie te kontakty, które odwiedziły stronę w wybranym okresie czasu (dzień liczony jest od północy do północy);
 • przed wybranym dniem – przy wyborze tej opcji będą brane pod uwagę wszystkie te kontakty, które odwiedziły stronę przed określonym dniem (dzień liczony jest od północy do północy);
 • po wybranym dniu – przy wyborze tej opcji będą brane pod uwagę wszystkie te kontakty, które odwiedziły stronę po określonym dniu (dzień liczony jest od północy do północy);
 • dokładnie X dni temu – przy wyborze tej opcji będą brane pod uwagę wszystkie te kontakty, które odwiedziły stronę dokładnie wybraną liczbę dni temu (dzień liczony jest od północy do północy);
 • mniej niż X dni temu – przy wyborze tej opcji będą brane pod uwagę wszystkie te kontakty, które odwiedziły stronę wcześniej niż zdefiniowana liczba dni (dzień liczony jest od północy do północy);
 • więcej niż X dni temu – przy wyborze tej opcji będą brane pod uwagę wszystkie te kontakty, które odwiedziły stronę później niż zdefiniowana liczba dni (dzień liczony jest od północy do północy).
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024