Rodzaje warunków

Częstotliwość użycia

Częstotliwość użycia – pozwala zdefiniować grupę użytkowników na podstawie tego, jak często logują się oni do naszej aplikacji. By doprecyzować grupę odbiorców wybieramy częstotliwość oraz ustalamy czy użytkownicy w naszym segmencie mają charakteryzować się taką samą czy różną od podanej częstotliwością.

Dzienna częstotliwość charakteryzuje użytkowników, którzy korzystają z aplikacji częściej niż co 3 dni.
Tygodniowa częstotliwość charakteryzuje użytkowników, którzy korzystają z aplikacji rzadziej niż co 3 dni, ale częściej niż co 7 dni.
Miesięczna częstotliwość charakteryzuje użytkowników, którzy korzystają z aplikacji rzadziej niż co 7 dni, ale częściej niż co 30 dni.
Zakładka rzadziej dotyczy użytkowników, którzy używają aplikacji rzadziej niż co 30 dni

W przykładowym segmencie dynamicznym znajdą się osoby, które korzystają z naszej aplikacji rzadziej, niż co 3 dni.


Czas użycia

Czas użycia – pozwala zdefiniować grupę użytkowników na podstawie tego, ile czasu spędzają w monitorowanej aplikacji – dziennie, tygodniowo lub miesięcznie.

W przykładowym segmencie dynamicznym znajdą się osoby, które korzystają z aplikacji mniej niż 20 minut dziennie.


Pierwsze użycie

Pierwsze użycie – pozwala zdefiniować grupę użytkowników, u których od pierwszego użycia aplikacji, minęło mniej lub więcej dni od określonej wartości.

W przykładowym segmencie dynamicznym znajdą się osoby, które pierwszy raz skorzystały z naszej aplikacji więcej, niż 10 dni temu.


Najczęściej używana funkcja

Najczęściej używana funkcja – pozwala zidentyfikować grupę użytkowników, którzy najczęściej używają określonej funkcji w naszej aplikacji. W górnej zakładce wybieramy nazwę naszej aplikacji a w dolnej określamy konkretną funkcję jaka w niej występuje.

W przykładowym segmencie dynamicznym znajdą się osoby, które najczęściej korzystają z funkcji „kliknij” w naszej aplikacji – Sales app.


Język

Język – pozwala zdefiniować grupę użytkowników na podstawie tego czy język urządzenia aplikacji jest taki sam czy różny od podanego.

wj

W przykładowym segmencie dynamicznym znajdą się osoby, które korzystają z polskiej wersji systemu operacyjnego na swoich urządzeniach mobilnych.


Lokalizacja

Lokalizacja – pozwala zdefiniować grupę użytkowników na podstawie tego czy przebywali czy nie przebywali w określonej lokalizacji przez ostatnie x godzin, dni, tygodni lub miesięcy.

Lokacje definiujemy klikając w ikonę mapy i odpowiednio zaznaczając na niej obszar.

W przykładowym segmencie dynamicznym znajdą się osoby, które w przeciągu ostatniej godziny znajdowały się w obszarze krakowskiego rynku.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808