Reguły Automatyzacji (MobileApp Marketing Automation)

Dzięki regułom automatyzacji możesz zautomatyzować procesy komunikacji z klientem  na podstawie jego zachowania w aplikacji.Aby stworzyć regułę automatyzacji należy przejść do

AUTOMATYZACJA => REGUŁY AUTOMATYZACJI


Spis treści

 1. Jak stworzyć dynamiczny segment? 
 2. Kreator reguł
  a) zdarzenia
  b) warunki
  c) akcje
  d) powiadomienie
  e) Reguły SALESmanago

 1.Jak stworzyć dynamiczny segment?

Dynamiczne segmenty pozwalają na definiowanie odpowiedniej grupy użytkowników na podstawie ich działań w monitorowanej aplikacji oraz informacjach o innych posiadanych aplikacjach na telefonie. Przy tworzeniu reguł automatyzacji dynamiczne segmenty będą potrzebne do zaadresowania stworzonej reguły automatyzacji do użytkowników, znajdujących się w dynamicznych segmentach.

Przejdź do Użytkownicy → Dynamiczne segmenty i kliknij Utwórz dynamiczny segment.


2. Kreator reguły automatyzacji

Kliknij przycisk Utwórz regułę automatyzacji, by rozpocząć proces.


[A] Zdarzenia

[1] Ustawienia podstawowe – podstawowe ustawienia reguły, tu określamy zdarzenie.

[2] Warunki – określamy warunki, które użytkownik musi spełnić by reguła została wykonana.

[3] Akcje – wybieramy jaka akcja zostanie wykonana po wystąpieniu zdarzenia dla kontaktów, które spełniły warunki.

[4] Nazwa reguły – nazwa reguły w systemie.

[5] Typ zdarzenia – wybieramy jakie zdarzenie spowoduje uruchomienie reguły. Lista dostępnych zdarzeń wraz z opisem znajduje się pod tym linkiem.

Dostępne opcje:

 • Moduł został użyty – do każdej aplikacji, którą tworzysz w systemie możesz dodawać moduły oraz funkcje, które znajdują się wewnątrz modułów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. 
 • Funkcja została użyta – do każdej aplikacji, którą tworzysz w systemie możesz dodawać moduły oraz funkcje, które znajdują się wewnątrz modułów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. 
 • Reakcja na push – w momencie, kiedy kontakt zareaguje na powiadomienie push (np. zostanie wyświetlone, kliknięte lub odrzucone) i spełni określone warunki zdefiniowane w kolejnym kroku, wtedy dla użytkownika zostanie uruchomiona reguła automatyzacji.
 • Odwiedził obszar – w momencie, kiedy kontakt wejdzie w zdefiniowany obszar i spełni określone warunki zdefiniowane w kolejnym kroku, zostanie uruchomiona dla niego reguła automatyzacji. 
 • Zdarzenie zewnętrzne – w momencie kiedy nastąpi zdarzenie zewnętrzne (np. zakup, nadejdzie data urodzin użytkownika, podana na jego karcie kontaktu, itp.) i jeśli kontakt spełni określone warunki zdefiniowane w kolejnym kroku, wtedy zostanie uruchomiona reguła automatyzacji dla użytkownika. 
 • Wejście do grupy beaconów – zdarzenie pozwala na uruchomienie reguły gdy kontakt znajdzie się w obszarze działania beacona zarejestrowanego w systemie poprzez integrację z beaconami.
 • Wyjście z grupy beaconów – zdarzenie pozwala na uruchomienie reguły gdy kontakt wychodzi z obszaru działania beacona zarejestrowanego w systemie poprzez integrację z beaconami.

[6] Wybierz moduł – tu zostanie wyświetlona opcja zależnie od typu wybranego zdarzenia. 


[B] Warunki

[1] Wybierz segment dynamiczny – pozwala wybrać grupę odbiorców poprzez zdefiniowanie odpowiedniego segmentu dynamicznego.

[2] Dodaj segment – tworzymy nowy segment dynamiczny.

[3] Odstęp uruchomień – określa, co ile dni reguła może zostać uruchomiona ponownie. Kliknij dwa razy w wartość liczbową znajdującą się wewnątrz wykresu, aby ją zmienić. 

[4] Sprawdzaj warunki co – określamy co jaki czas mają być sprawdzane warunki, które występują w dynamicznym segmencie. Kliknij dwa razy w wartość liczbową znajdującą się wewnątrz wykresu, aby ją zmienić. 

[5] Max uruchomień – określa jaka jest maksymalna ilość uruchomień reguły dla użytkownika, po przekroczeniu podanej ilości reguła nie uruchomi się. Kliknij dwa razy w wartość liczbową znajdującą się wewnątrz wykresu, aby ją zmienić. 

[6] Opóźnione sprawdzanie warunków – po zaznaczeniu checkboxa zostanie opóźnione sprawdzenie warunków w stosunku do wystąpienia zdarzenia.

Więcej informacji na temat warunków można znaleźć tutaj.


 [C] Akcje

Aby dodać powiadomienie [1] lub reguły SALESmanago [2], przeciągnij wybrane elementy i upuść na lewą część ekranu.

[1] Powiadomienie – zostanie wysłane powiadomienie na telefon.

[2] Reguły SALESmanago – w oparciu o zachowanie użytkownika w aplikacji możemy uruchamiać reguły ustawione w SALESmanago.


[D] Powiadomienie

[1] Wybierz powiadomienie z listy – wybierz, które powiadomienie zostanie wysłane.

[2] Utwórz powiadomienie – opcja tworzenia powiadomienia z poziomu reguł automatyzacji.

[3] Konto GCM i APNS – wskaż konto, które zostanie wykorzystane do przeprowadzenia wysyłki.

[4] Dopasuj czas – możemy wysłać powiadomienie z opóźnieniem.


[E] Reguły SALESmanago

[1] Wybierz regułę z listy – wybieramy, która reguła zostanie wykonana.

WAŻNE: Należy mieć wykonaną integrację APPmanago z SALESmanaog, aby wykorzystać tę opcję. W tym celu należy zalogować się do systemu SALESmanago, przejść do zakładki Ustawienia => Integracja => APPmanago i wybrać opcję Połącz z APPmanago

[2] Dopasuj czas – możemy uruchomić regułę z opóźnieniem.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Luty 22 2024