Przygotowanie pliku do importu

Właściwe przygotowanie pliku kontaktów do importu jest bardzo ważne i niezbędne do poprawnego wgrania kontaktów do programu SALESmanago.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

 1. Baza kontaktów powinna być przygotowana w programie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych np. Microsoft Excel.
 2. Format zapisu: CSV / XLX / XLSX
 3. Rozmiar pliku:  20 MB
 4. W przypadku przygotowania pliku w formacie CSV dane muszą być rozdzielone średnikiem ;
 5. Kodowanie: UTF – 8,
 6. Formatowanie: tekstowe.

WAŻNE: w przygotowanym pliku nie mogą znajdować się:

 • funkcje i formuły, np. =SUMA (A1:A30),
 • przekierowania do adresów zewnętrznych (hiper linki), np. mailto:katarzyna.rejdych@salesmanago.pl
 • comboboxy.

DOKŁADNY OPIS – JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK 

 1. Plik przygotowany w arkuszu kalkulacyjnym może zawierać tylko jeden arkusz.
 2. W przygotowanym pliku musi znajdować się adres e-mail. System SALESmanago identyfikuje kontakty tylko poprzez adres e-mail.
 3. W jednej komórce może znajdować się tylko jeden adres e-mail. Nie można w jednej komórce wpisać dwóch różnych adresów e-mail po przecinku.
 4. W systemie jest jedno pole NAZWA, dlatego jeśli importujemy imię i nazwisko musi być ono zawarte w jednej kolumnie.
 5. W pierwszym wierszu powinny znajdować się nazwy kolumn, dzięki którym zidentyfikujemy dane jakie znajdują się w danej kolumnie. Informacja ta służy tylko do mapowania danych. Nie będzie ona później wyświetlana w systemie.
 6. Podczas jednego importu możemy zaimportować 16 tagów z jednego pliku. Tagi te mogą być podane w jednej kolumnie rozdzielone separatorem (np. przecinkiem, spacją, myślnikiem) lub w kilku osobnych kolumnach. Zaleca się niedodawanie polskich znaków do tagów.
 7. Podczas jednego importu możemy zaimportować 16 szczegółów, które zostaną dodane na kartę kontaktu. Każdy szczegół musi być dodany do pliku jako osobna kolumna. Zaleca się niedodawanie polskich znaków przy szczegółach.
 8. Przy imporcie daty urodzenia dopuszczalne są 2 formaty RRRRMMDD np. 19901224 oraz MMDD np. 0228.
 9. Jeżeli chcemy zaimportować datę urodzenia kogoś innego, na przykład dziecka wybranej osoby, to możemy zaimportować ją na kartę kontaktu w szczegóły, wtedy dopuszczalny jest tylko format RRRR-MM-DD a nazwa szczegółu date.xxx. W ten sposób taki szczegół może zostać użyty na przykład w e-mailach dynamicznych. Przykład, nazwa: szczegółu: date.urodzin_dziecka, a wartość szczegółu: 1998-07-12.
 10. Zwróć uwagę, aby arkusz kalkulacyjny nie zmodyfikował daty np. 0202 na 202.
 11. Domyślnie kontakty importowane są ze statusem opt-in (czyli wraz ze zgodą na otrzymywanie treści marketingowych drogą mailową). Podczas importu możemy określić indywidualnie z jakim statusem mają zostać zaimportowane kontakty. W tym celu należy przygotować kolumnę z opisem OPT-IN i jeśli kontakt ma być opt-in piszemy true, natomiast jeśli kontakt ma być zaimportowany ze statusem opt-out piszemy false.

WAŻNE: Pamiętaj, kolejność danych zawartych w kolumnach nie ma znaczenia. Podczas importu będziesz wybierał, do którego pola będą miały być przypisane poszczególne informacje. Dane importowane są według wierszy.

Przykład pliku do zaimportowania:

import_baza

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Czerwiec 14 2022 Czerwiec 03 2022