Procesy automatyzacji – dashboard

Dzięki aplikacji SALESmanago możemy znacznie uprościć komunikację z klientem. Jednym ze sposobów na usprawnienie działania kampanii jest analiza uruchomionych reguł automatyzacji. Aby przejść do ekranu głównego procesów automatyzacji wybierz z menu:

Start -> Procesy automatyzacji -> Dashboard.

Wyświetli się ekran Procesy automatyzacji. Stąd można uzyskać dostęp do pewnych kluczowych danych.

ar_dashboard1-pl

[1] Uruchomienia reguł łączna ilość uruchomień reguł dla wybranego okresu czasu. Wartość Min oznacza ilość uruchomień reguły, która uaktywniła się najmniejszą ilość razy, a wartość Max ilość uruchomień reguły, która uaktwyniła się największą ilość razy. Zmiana pokazuje procentowo zmianę w ilości uruchomień z poprzedniego okresu do aktualnie wybranego.

[2] Średni OR emaili automatycznych średni procentowy wskaźnik OR (open rate) dotyczący wiadomości wysłanych z reguł automatyzacji dla wybranego okresu czasu. Zmiana pokazuje procentowo zmianę w open rate z poprzedniego okresu do aktualnie wybranego.

[3] E-maile automatyczne łączna ilość wiadomości wysłanych z reguł, ilość otwarć oraz kliknięć dla wybranego okresu czasu. Zmiana pokazuje procentowo zmianę w ilości emaili wysłanych z reguł z poprzedniego okresu do aktualnie wybranego.

[4] Średni CTR emaili automatycznych średni wskaźnik CTR (click through rate) dotyczący wiadomości wysłanych z reguł automatyzacji dla wybranego okresu czasu. Zmiana pokazuje procentowo zmianę w CTR z poprzedniego okresu do aktualnie wybranego.

[5] Szybkie linki po kliknięciu w wybraną ikonkę, zostaniemy automatycznie przekierowani do interesującej nas zakładki, np. Autoresponder.

[6] Przedział czasowy tu można wybrać przedział czasowy, dla którego zostaną wyświetlone powyższe informacje. Dostępne opcje to: ostatnie 7 dni, poprzedni tydzień, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący kwartał, bieżący rok.

Podgląd kliknięcie przycisku „podgląd” spowoduje wyświetlenie danych na wybrany temat, dla danego okresu na wykresie pod oknem. Poniżej można zapoznać się z przykładowym wykresem dla okna E-maile automatyczne.

ar_dashboard2-pl

Reguły z największą/najmniejszą liczbą uruchomień w tym oknie wyświetlają się reguły z największą i najmniejszą liczbą uruchomień.

[1] Nazwa reguły

[2] Data utworzenia reguły

[3] Liczba uruchomień reguły

[4] Szczegóły klikając w przycisk „Szczegóły” obok reguły zostaniemy przekierowani do okna ze szczegółowymi danymi na jej temat.

ar_dashboard3-pl

Top 10 reguł wysyłających wiadomości lista reguł, które wysłały największą liczbę automatycznych emailli. Panel zarządzania regułami można otworzyć przez kliknięcie przycisku Więcej w prawym górnym rogu okna.

[1] Data utworzenia reguły

[2] Nazwa reguły

[3] Łączna ilość uruchomień reguły

[4] Ilość wiadomości email wysłanych przez regułę.

[5] Ilość wiadomości email wysłanych przez regułę, które zostały otwarte.

[6] Ilość wiadomości email wysłanych przez regułę, które zostały kliknięte.

[7] Szczegóły – ten przycisk daje dostęp do dalszych informacji na temat reguły.

ar_dashboard4-pl

Widok szczegółowy reguły – w tym oknie można poznać dodatkowe dane na temat wybranej reguły, uruchomić ją lub wyłączyć, zrobić export, edytować parametry i wyświetlić powiązane z regułą emaile.

W celu zapoznania się ze szczegółową analityką reguł automatyzacji przejdź tutaj >> 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808