Landing page – personalizacja treści

Treść strony Landing page może być spersonalizowana podobnie jak mail dynamiczny oraz aplikacje Facebook.

Aby wyświetlić spersonalizowaną stronę dodajemy dodatkowy parametr contactId lub email. ContactId może być odczytane z cookie lub poprzez metodę SALESmanago API hasContact.

Personalizacja Landing page oparta jest o język skryptowy Freemarker. W trakcie przetwarzania skryptu dostępne mamy następujące obiekty:

contactDetails – detale kontaktu, dla którego generowany jest mail,
parameters – parametry przekazane przy zleceniu realizacji wysyłki,
freeText1, freeText2, freeText3 – dowolny tekst podawany przy zlecaniu wysyłki,
dataSource – źródło danych XML (należy skonfigurować na zakładce Ustawienia > Inne) (zobacz więcej),

1. Przykładowo, jeżeli chcemy w nagłówku maila wypisać nazwę kontaktu, stosujemy komendę:

<h1>${contactDetails.name}</h1>

2. Istnieje możliwość, aby na Landing page wyświetlić kupon rabatowy, osiągniemy to stosując komendę:

[#list contactDetails.coupons as coupon][#if coupon.name='LP_10PLN']${coupon.coupon}[/#if][/#list]

‚LP_10PLN’ – należy podmienić na właściwą nazwę kuponu.
W rezultacie wyświetli się wartość (kod) kuponu.

3. Jeśli chcemy wyświetlić dodatkowy detal, stosujemy komendę:

[#list contactDetails.properties as prop] [#if prop.name == 'nazwa_detalu']${prop.value}[/#if] [/#list]

– jako dodatkowy detal możemy wyświetlić także spersonalizowane zdjęcie, stosując komendę:

[#list contactDetails.properties as prop] [#if prop.name == 'zdjecie'] <img src="${prop.value}" alt="" /> [/#if] [/#list]

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808