Panel analityczny: Google Analytics

Panel analityczny: Google Analytics przeznaczony jest dla firm z zakresu e-commerce. Pozwala on na zaciąganie danych transakcyjnych z Google Analytics bezpośrednio do SALESmanago.

WAŻNE:

  • W celu zaciągania danych konieczne jest przeprowadzenie integracji (bezpłatnej) łączącej Google Analytics z SALESmanago (opis poniżej).
  • W Google Analytics muszą być gromadzone dane transakcyjne.
  • Dostęp do tego ekranu mają tylko użytkownicy, którzy mają dostęp do Google Analytics. Oznacza to, że jeśli w systemie mamy założone kilka kont użytkowników dostęp do danych na tym ekranie będą miały tylko osoby, które mają również dostęp do panelu Google Analytics.

OPIS INTEGRACJI

Etap 1. Konfiguracja w panelu Google

1.Należy zalogować się na stronę: https://console.developers.google.com ( podczas logowania, logujemy się na adres e-mail, przy którym posiadamy skonfigurowane konto Google Analytics).

2. Jeśli nie posiadamy żadnych projektów, należy kliknąć + Włącz interfejsy API i usługi w zakładce Panel informacyjny. Następnie wybierz opcję Nowy projekt. Nadaj mu nazwę i wybierz lokalizację.

3. W kolejnym kroku kliknij Biblioteka w bocznym menu.

W wyszukiwarce znajdź Google Analytics API.

W kolejnym widoku, do którego zostaniesz automatycznie przeniesiony, zweryfikujesz czy dostęp do API jest aktywny. Następnie kliknij [1] Zarządzaj.

4. Z menu po lewej stronie wybierz [1] Dane logowania a następnie Ekran akceptacji OAuth .

Wypełnij następujące pola:

[1] Nazwa aplikacji

[2] Logo aplikacji – kliknij Przeglądaj aby wybrać grafikę

[3] Adres e-mail pomocy – adres e-mail wyświetlany dla użytkowników, którzy potrzebują pomocy

[4] Zakresy dla interfejsów API Google

[5] Autoryzowane domeny – podaj salesmanago.pl i salesmanago.com

[6] Link do strony głównej aplikacji – podaj link, który będzie wyświetlany na ekranie akceptacji. Pamiętaj, że musi być hostowany w autoryzowanej domenie.

[7] Link do polityki prywatności aplikacji – podaj link, który będzie wyświetlany na ekranie akceptacji. Pamiętaj, że musi być hostowany w autoryzowanej domenie.

[8] Link do Warunków korzystania z usługi – podaj link, który będzie wyświetlany na ekranie akceptacji. Pamiętaj, że musi być hostowany w autoryzowanej domenie. Jest to pole opcjonalne.

[9] Zapisz – kliknij aby zapisać zmiany.

WAŻNE: W tym widoku znajdziesz również: Informacje o ekranie akceptacji, Weryfikacja OAuth oraz Limity przyznawania OAuth.

Opublikuj utworzony ekran akceptacji OAuth, klikając w przycisk Opublikuj aplikację.

5. Z menu po lewej stronie wybierz [1] Dane logowania, a następnie [2] Utwórz dane logowania.

Po kliknięciu pojawi się rozwijana lista. Wybierz ID klienta OAuth.

6. W następnym widoku wybierz typ aplikacji Aplikacja internetowa


7. Uzupełnij pola według poniższego schematu:

  • pole NAZWA – podaj dowolną nazwę
  • w sekcji OGRANICZENIA uzupełnij tylko pole Autoryzowane źródła JavaScript

WAŻNE:

a) Należy zweryfikować, na której instalacji znajduje się twoje konto w systemie SALESmanago – app1, app2, app3 (do sprawdzenia w SALESmanago Ustawienia Integracje).

Wówczas dla kont podaj odpowiednio:

b) Należy podać wszystkie możliwe konfiguracje logowania, uwzględniając różne wersje językowe. W innym przypadku wystąpić błąd przy łączeniu z Google Analytics. Jeżeli logujesz się przez stronę https://salesmanago.de/, wprowadź odpowiednie konfiguracje.

Zaleca się podanie dwóch adresów zależnie od instancji (“www”, “app2”, “app3”) dla protokołu HTTPS i wersji pl/com: https://www.salesmanago.pl, https://www.salesmanago.com.

  • pole Autoryzowane identyfikatory URI przekierowania zostaje puste.

Potwierdź wprowadzone dane, klikając Utwórz.

8. Pojawi się okno, gdzie znajdują się Twój identyfikator klienta oraz Twój tajny klucz klienta. Skopiuj Twój identyfikator klienta.

9. Zaloguj się do swojego konta SALESmanago. Wejdź kolejno w Ustawienia Integracja Google Analytics. Wklej kod klienta i potwierdź wprowadzone dane, klikając Zapisz.

Etap 2.

Przejdź do Panele analityczne Google Analytics. Jeżeli wszystko zostało poprawie skonfigurowane, dane powinny zaciągnąć się po chwili. W przypadku gdy pojawi się komunikat z błędem, prawdopodobnie podane zostały złe adresy w Etapie 1. Wówczas należy sprawdzić poprawność wprowadzanych danych.

OPIS EKRANU ANALITYCZNEGO

Screenshot_17

[1] Adres e-mail – adres dzięki, któremu połączyliśmy się z Google Analytics.

[2] Zakres czasowy – wybieramy z jakiego okresu chcemy przeanalizować dane.

[3] Ustawienia dodatkowe – w przypadku, gdy mamy połączone kilka kont Google Analytics, możemy wybrać, z którego konta mają być analizowane dane.

[4] Ogólne dane transakcji – tu znajdziesz: liczbę transakcji, wartość transakcji, współczynnik konwersji, średnią wartość zamówienia.

[5] Transakcje wspierane przez SALESmanago – tu znajdziesz: liczbę transakcji, wartość transakcji, współczynnik konwersji, średnią wartość zamówienia.

WAŻNE: Panel analityczny pozwala na sprawdzenie ile zyskujemy dzięki prowadzeniu działań w SALESmanago.

[6] Wartość transakcji – obrazuje jak w wybranym okresie czasu przybywał nam wszystkich transakcji.

Screenshot_18

Poniżej znajduje się jeszcze tabela, która pozwala na sortowanie danych pochodzących ze względu na Medium/Źródło, Medium lub Źródło. Są to dane zaciągane prosto z Google Analytics. Pozwala ona na dokładną analizę źródła, po którym została dokonana transakcja.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 21 2023 Luty 28 2023