Monitoring kontaktów z zewnętrznego systemu mailingowego

Aby monitorować klientów po kliknięciu w mailu wysłanym z zewnętrznego systemu mailingowego trzeba zaimportować ID klienta w SALESmanago do tegoż systemu i użyć go w linku do naszej strony. Najpierw importujemy naszą bazę do SALESmanago, następnie bazę można wyeksportować do programu Microsoft Excel, w jednej z ostatnich kolumn pojawi się pole Contact-ID.

Od strony aplikacji systemu mailingowego wystarczy, stworzyć w dodatkową „cechę” (atrybut) kontaktu [np. smclient_id], zaimportować Excel tak by odpowiednia kolumna („Contact-ID”) trafiła do tej cechy i taki parametr możemy wstawiać w dowolnym linku, np.:

http://www.example.com/start.htm?smclient=%smclient_id%

Ważne – w podanym przykładzie parametr % jest zależny od założeń zewnętrznego systemu mailingowego.

Po wysłaniu będzie wyglądał następująco:

http://www.example.com/start.htm?smclient=a-123

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 30 2024