Marketing Insights – Actionable eCommerce Insights

Actionable eCommerce Insights to system opartych na realnych danych podpowiedzi dla użytkowników platformy CDP. Aby stworzyć spersonalizowane podpowiedzi system analizuje konto użytkownika i w oparciu o dane i sposób użytkowania funkcji przygotowuje proste, gotowe do wdrożenia insighty, które pomogą lepiej wykorzystać możliwości platformy. Wskazują działania, które przynoszą najlepsze efekty (i które warto kontynuować), ale też te, które nie przynoszą zamierzonych efektów (i które należy zoptymalizować lub przerwać). Podpowiedzi zawierają konkretne wskazówki, co można zrobić, żeby poprawić wyniki prowadzonych działań. Insighty SALESmanago wspierają użytkowników w różnych obszarach, takich jak procesy automatyzacji, email marketing czy generowanie leadów.

Aby korzystać z personalizowanych podpowiedzi marketingowych w SALESmanago aktywuj moduł klikając w ikonę dzwonka w prawym górnym rogu a następnie wybierz odpowiednią zakładkę 

Marketing Insights → Insighty


Spis treści

 1. Ogólne informacje
 2. Struktura Insightów
 3. Filtrowanie
 4. Kategorie wskazówek

1. Ogólne informacje

Actionable eCommerce Insights wspierają użytkowników platformy w różnych obszarach. Na podstawie danych z CDP i w odniesieniu do bieżących działań wyświetlają praktyczne porady, które pomagają osiągać lepsze wyniki. Przykłady:

 • Automation Process Insights: Jeśli dana reguła w ostatnim czasie wykazuje niższą efektywność, system podpowie, optymalizację jej ustawień. Zasugeruje również pewne działania ukierunkowane na sprzedaż, takie jak na przykład wdrożenie rekomendacji produktów. 
 • Email Marketing Insights: System oceni efektywność twojego email marketingu i podpowie, jak możesz poprawić jego wyniki. 
 • Lead Generation Insights: Jeśli jakiś pop-up nie osiąga zadowalających wyników, insight zainspiruje cię sugerując na przykład optymalizację pod kątem wyświetlania na urządzeniach mobilnych. 

System tworzy porady w oparciu o dane z 30 ostatnich dni i dotyczą tylko aktywnych elementów. Jeśli na przykład ustawisz w systemie 5 reguł automatyzacji, ale żadna z nich nie będzie aktywna i nie masz innych działających reguł, to nie zobaczysz żadnych porad dotyczących tego obszaru użytkowania platformy. Jeśli z kolei masz 15 reguł automatyzacji i wszystkie są aktywne, to Insighty będą dotyczyły najnowszej (ostatnio dodanej), aktywnej reguły, a dane będą się odnosiły do 30 ostatnich dni. Nie oznacza to jednak, że reguła musi być aktywna przez 30 dni, żeby zobaczyć podpowiedzi dotyczące reguł. Wskazany okres wskazuje jak daleko w przeszłość system sięga, żeby przygotować jak najlepsze i najbardziej aktualne podpowiedzi.
Zasada ta dotyczy także workflow, ramek rekomendacji, powiadomień Web Push, widgetu Social Proof i formularzy. 

Główny widok Insightów pokazuje tylko nieukończone porady – codziennie wyświetla 3 nowe. Insighty zmieniają się w sposób dynamiczny i zawsze bazują na najnowszych danych z systemu. Kilkukrotne logowanie w ciągu jednego dnia nie powoduje zmiany najnowszych Insightów. Jeśli nie zdążysz ich wykorzystać rano, spokojnie możesz do nich wrócić po południu tego samego dnia.


2. Struktura Insightów

Każda wskazówka składa się z kilku stałych elementów:

[1] Kategoria – określa jakiego obszaru działań na platformie dotyczy dana wskazówka.

[2] Treść – jest to treść właściwa wskazówki.

[3] Znacznik zakończenia – za pomocą tego checkboxu można zaznaczyć status realizacji wskazówki. Wszystkie wykorzystane wskazówki są dostępne w dowolnym momencie korzystania z systemu. Nawet jeśli zaznaczysz wskazówkę jako ukończoną, możesz do niej zawsze wrócić. Znajdziesz ją w liście rozwijanej – Ukończone (zobacz sekcję Filtrowanie).

[4] Pomoc – przekierowuje do adekwatnego wpisu na stronie pomocy.


3. Filtrowanie

System przechowuje wszystkie wykorzystane porady. Aby przełączyć się pomiędzy widokami należy kliknąć rozwijane menu [1] i wybrać właściwą opcję: Ukończone [A] lub Nieukończone [B]

WAŻNE: W dowolnym momencie można zmienić status każdej wskazówki z Ukończona na Nieukończona i na odwrót. Aby to zrobić należy zaznaczyć bądź odznaczyć checkbox ukończenia przy wybranej wskazówce.


4. Kategorie wskazówek

Actionable eCommerce Insights są podzielone na kilka kategorii:

 • Podstawowe informacje – bazowe informacje dotyczące korzystania z platformy
 • Dashboady i dane – ogólne wykorzystanie dashboardów i skuteczność kanałów komunikacji
 • Kontakty – informacje na temat posiadanych w bazie kontaktów
 • E-mail Marketing – wykorzystanie modułu i poprawa wyników kampanii w kanale e-mail marketing
 • Mobile Marketing – wykorzystanie modułu i poprawa wyników kampanii w kanale mobile
 • Lead Generation – podpowiedzi dotyczące generacji nowych leadów
 • Transakcje – dane i podpowiedzi dotyczące transakcji w sklepie
 • Personalizacja WWW – podpowiedzi dotyczące elementów na stronie 
 • Web Push – wykorzystanie modułu i poprawa wyników kampanii opartych na powiadomieniach Web Push
 • Procesy automatyzacji – podpowiedzi dotyczące ustawionych reguł automatyzacji
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808