Mapowanie aplikacji

Aby zmapować aplikację wchodzimy w zakładkę Aplikacje i klikamy Utwórz aplikacje.

Następnie podajemy Nazwę naszej aplikacji oraz podajemy Proste Id, które będzie używane jako APPLICATION_ID w SDK Appmanago.

Po zapisaniu w analogiczny sposób możemy utworzyć pierwszy moduł aplikacji. Podajemy nazwę modułu oraz wpisujemy lub generujemy proste Id, które będzie wykorzystywane przy wywoływaniu metod opisanych w SDK Appmanago.

Ostatni krok to dodanie funkcji, które będą wywoływane w określonych modułach. Robimy to dokładnie tak samo, jak w przypadku dodawania modułów.

Przykład zmapowanej aplikacji

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808