Testy treści dynamicznych – landing pages

Testy treści dynamicznych pozwalają nam na wybranie elementów, które najlepiej przyciągają uwagę klientów i zachęcają ich do wykonania konkretnej akcji (np. kliknięcia i przejścia na kolejną podstronę).

WAŻNE: Podczas jednego testu można przetestować maksymalnie cztery landing pages.

Kliknięcia zliczane są automatycznie, dzięki temu można w prosty sposób sprawdzić, który element miał najwyższy wskaźnik CTR, czyli który był statystycznie wyświetlany najczęściej. Dzięki takim analizom, można zdecydować w jakich proporcjach dany landing page ma być wyświetlany po zakończeniu testu. Jeśli nie wybierzemy tych proporcji samodzielnie, to po okresie testu, będzie wyświetlany ten landing page, który uzyskał najwyższy CTR.

Aby rozpocząć test, przechodzimy do zakładki Website Marketing => Testy A/B/X treści dynamicznych, a następnie wybieramy test landing pages.

test landing pages 1

Proces ten składa się z pięciu etapów: [A] NAZWA TESTU, [B] LANDING PAGES, [C] USTAWIENIA WYŚWIETLANIA PODCZAS TESTU, [D] USTAWIENIA WYŚWIETLANIA PO ZAKOŃCZENIU TESTU, [E] KOD NA STRONĘ WWW.

abcde

[A] NAZWA TESTU

1.11

[1] Nazwa testu – należy wybrać nazwę testu i przejść Dalej.

[B] LANDING PAGES

W tym etapie należy dodać landingi, które zostaną przetestowane.

landing pages 2

[2] Nazwa landing page – W przypadku, kiedy tworzymy nowy landing page, w tym miejscu należy podać jego nazwę.

[3] Wybierz landing page – w tym miejscu można wybrać przygotowany wcześniej szablon landing page.

[4 i 5] Stwórz nowy landing page – tutaj możemy stworzyć nowy landing page – za pomocą kreatorów: HTML lub drag and drop.

Kiedy pierwszy landing page jest gotowy, należy dodać go do listy elementów testu – używając przycisku Dodaj. WAŻNE: Testować można maksymalnie cztery landing pages podczas jednego testu.

dodaj

Gdy zakończymy dodawanie, przechodzimy Dalej.

[C] USTAWIENIA WYŚWIETLANIA PODCZAS TESTU

6 i 7

[6] Data zakończenia testu – należy wybrać datę zakończenia testu.

[7] Procent wyświetleń podczas testu – suwakami ustawiamy procentowy stosunek częstotliwości wyświetleń  testowanych landing pages. W tym miejscy można zdecydować, który landing page ma być wyświetlany częściej. Proporcje te ustawiamy w procentach. Suma ustawionych procentów musi być równa 100%.

Po ustawieniu procentów wyświetleń przechodzimy Dalej.

[D] USTAWIENIA WYŚWIETLANIA PO ZAKOŃCZENIU TESTU

W tym oknie można ustawić proporcje wyświetlania landingów, w zależności od tego, jakie wyniki uzyskają w teście. Jeśli proporcje te nie zostaną ustawione przez nas, domyślnie wyświetlanym landingiem będzie ten, który podczas testu miał najwyższy wskaźnik CTR. Proporcje te ustawiamy w procentach. Suma ustawionych procentów musi być równa 100%.

D

Po ustawieniu proporcji, przechodzimy Dalej.

[E] KOD NA STRONĘ WWW

Po skonfigurowaniu testu, wygenerowany zostaje kod. Kod ten należy skopiować, a następnie wkleić na stronę, gdzie będą wyświetlane nasze landing pages.

ang

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808