Kreator pop-up z grafiką

Atrakcyjne grafiki przyciągają uwagę użytkowników. Dzięki kreatorowi pop-up z grafiką będziesz mógł stworzyć pop-upu, który nie będzie zawierał formularza kontaktowego, lecz dowolnie  wybraną przez Ciebie grafikę. Należy jednak pamiętać, aby stworzony przez nas pop-up przyciągał uwagę użytkowników, a nie irytował ich. 

Warto zatem zwrócić uwagę na elementy takie jak:

 • odpowiedni dobór grafiki oraz jej rozmiar – duże reklamy irytują użytkowników, zaleca się, aby maksymalny rozmiar nie przekroczył ⅓ ekranu;
 • czas, po którym zostanie wyświetlony pop-up – zbyt szybkie i gwałtowne wyświetlenie pop-upu może zniechęcić użytkownika do zapoznania się z jego treścią oraz skutkować opuszczeniem naszej strony;
 • przekaz – powinien być jasny, zwięzły,  bez ukrytych intencji oraz chwytliwy, tak, aby skutecznie spełnił wyznaczone przez nas zadanie;
 • łatwe wyłączenie – ikona umożliwiająca wyjście z pop-upu powinna być w widocznym i intuicyjnym dla użytkownika miejscu.

Poniżej znajduje się wygląd przykładowego pop-upu


SPIS TREŚCI

 1. Urządzenie
 2. Pop-up
 3. Obrazek zamykający 
 4. Ustawienia

Aby stworzyć pop-up z grafiką udaj się do:

LEAD GENERATION → POP-UP/EXIT POP-UP → STWÓRZ NOWY → KREATOR POP-UP Z GRAFIKĄ


URZĄDZENIE

[1] Wybierz urządzenia, na których ma być wyświetlany pop-up w tym miejscu możesz wybrać, czy chcesz, aby Twój pop-up był wyświetlany na komputerze, telefonie, lub obu urządzeniach; W zależności od wyboru, dalszy etap konfiguracji będzie nieznacznie różnił się.

[2] Podgląd pop-upu na wybranych przez Ciebie urządzeniach

[3] Dalej przejście do kolejnego etapu tworzenia


POP-UP

[1] Wybór urządzenia – dostępne przy wyborze opcji “komputer i telefon” w kroku pierwszym (wybór urządzenia) – w zależności od wybranej ikony (komputer/telefon), możliwa będzie edycja szczegółów pop-upu na danym urządzeniu

[2] Grafika i przekierowanie pozwala na dodanie wybranej grafiki oraz wprowadzenie linku docelowego przekierowania

[A] Upuść plik tutaj lub wybierz z galerii – w tym miejscu możesz załadować zdjęcie w wybrany przez Ciebie sposób

[B] Dodaj przekierowanie – zaznaczenie tej opcji umożliwia dodanie wybranego adresu URL, na który użytkownik zostanie skierowany po kliknięciu w pop-up

[C] URL przekierowania pop-upu – w tym miejscu wprowadź adres URL, na który chcesz skierować użytkowników po kliknięciu w pop-up

[3] Rozmiar i tło pozwala na dostosowanie rozmiaru oraz tła pop-upu

[A] Wybierz rozmiar – zaznaczenie tego pola umożliwia wybór rozmiaru pop-upu spośród 3 opcji (mały, średni, duży); nie zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne ustawienie grafiki w oryginalnym rozmiarze

[B] Dodaj tło – zaznaczenie tej opcji pozwala na dodanie oraz wybór koloru tła pop-upu; tło będzie widoczne tylko w momencie, gdy  wybrany rozmiar jest większy od rozmiaru obrazka np. gdy zaznaczymy opcję “duży”, a rozmiar naszej grafiki będzie mniejszy, wówczas pozostała przestrzeń zostanie wypełniona wybranym przez nas kolorem 

Za pomocą suwaka możesz ustawić wysokość tła w skali od 1 do 100%, zmieniając poziom co 5%.

[4] Położenie – umożliwia dostosowanie lokalizacji pop-upu na stronie

[A] Położenie na stronie wybór danego okienka determinuje położenie pop-upu (w tym przypadku – w punkcie centralnym strony)

[5] Przycisk pozwala na dodanie przycisku oraz dopracowanie jego detali

[A] Dodaj przycisk zaznaczenie tej opcji pozwala na dodanie przycisku

[B] Tekst przycisku w tym miejscu wprowadź tekst, który chcesz umieścić na przycisku np. Kliknij tutaj.

[C] Dodaj przekierowanie – pozwala na dodanie do przycisku linku przekierowującego 

[D] URL przekierowania pop-upu w tym miejscu wprowadź adres URL na, który chcesz skierować użytkowników

[E] Wybierz kolor przycisku pozwala na dostosowanie koloru przycisku

[F] Wybierz kolor tekstu pozwala na dostosowanie koloru tekstu

[G] Wysokość pozwala dostosować wysokość przycisku

[H] Szerokość pozwala na dostosowanie szerokości przycisku; widoczna obok ikona pozwala na automatyczne zastosowanie proporcji

[I] Położenie w pionie pozwala na dostosowanie położenia w pionie

[J] Położenie w poziomie pozwala na dostosowanie położenia w poziomie

[K] Rozmiar przycisku pozwala na dostosowanie rozmiaru przycisku (do wyboru: mały, średni, duży)

[L] Krawędzie pozwala na dostosowanie zaokrąglenia krawędzi

[6] Google Analytics –  opcjonalnie możesz dodać parametry do monitorowania efektów marketingowych w Google Analytics.

[A] Kampania – należy podać wartość parametru utm_campaign.

[B] Medium – należy podać wartość parametru utm_medium.

[7] Podgląd wyglądu pop-upu, gdzie wszystkie zmiany są automatycznie wyświetlane.

[8] Dalej – kliknij, aby przejść do kolejnego kroku edycji pop-upu.


OBRAZEK ZAMYKAJĄCY

[1] Wygląd pozwala na dostosowanie wyglądu grafiki

[1] Ikona – zaznaczenie tej opcji spowoduje ustawienie ikony jako obrazek zamykający pop-up

[A] Kształt – pozwala na wybór kształtu; kliknięcie w widoczną ikonę spowoduje pojawienie się okna z dostępnymi do wyboru ikonami 

 

[B] Kolor – pozwala na wybór koloru ikony

[C] Rozmiar pozwala na dostosowanie rozmiaru ikony (do wyboru: mały, średni, duży)

[2] Obrazek zaznaczenie tej opcji umożliwia ustawienie grafiki jako obrazek zamykający pop-up

[A] Upuść plik tutaj lub wybierz z galerii – w tym miejscu możesz załadować zdjęcie w wybrany przez Ciebie sposób

[B] Wysokość – pozwala na dostosowanie wysokości grafiki

[C] Szerokość – pozwala na dostosowanie szerokości grafiki; widoczna obok ikona pozwala na automatyczne zastosowanie proporcji

[2] Położenie pozwala na dostosowanie położenia obrazka zamykającego

[A] Wybranie danego pola odpowiada lokalizacji obrazka zamykającego na pop-upie 

[3] Dalej – wybierając dalej przejdziesz do ostatniego kroku edycji pop-upu

[4] Wróć – pozwala cofnąć się do poprzedniego kroku edycji pop-upu


USTAWIENIA

[1] Nazwa pop-upu – wprowadź nazwę pop up-upu, która później ułatwi jego identyfikację.

[2] Reguła wyświetlania – zaznaczenie opcji Nie wyświetlaj monitorowanym kontaktom, sprawi, że pop-up będzie wyświetlany jedynie kontaktom, które nie zostały wcześniej zmonitorowane przez SALESmanago.

[3] Po zamknięciu pop-upu  – zaznaczenie opcji Nie pokazuj ponownie, sprawi, że pop-up nie będzie wyświetlany, gdy kontakt zamknie go podczas przeglądania strony.

[4] Moment wyświetlenia – pozwala na dostosowanie czasu od wejścia na stronę, po którym pop-up zostanie wyświetlony

 • Po przewinięciu x% strony – pop-up zostanie wyświetlony po przewinięciu przez użytkownika strony o wybrany procent,
 • Po x odsłonach – pop-up zostanie wyświetlony po wybranej liczbie przejrzanych stron (każda odwiedzona strona podczas wizyty liczy się jako nowa odsłona),

WAŻNE: Po rozpoczęciu nowej wizyty (po upłynięciu 3h od poprzedniego wejścia na stronę) odsłony są liczone od początku.

 • Po x sekundach od wejścia – pop-up zostanie wyświetlony po upływie wybranej liczbie sekund od wejścia użytkownika na stronę,
 • Przy opuszczaniu strony – pop-up zostanie wyświetlony w momencie, w którym użytkownik będzie chciał opuścić stronę.

WAŻNE: Exit pop-upy nie działają na urządzeniach mobilnych.

[5] Częstotliwość wyświetlania:

 • Przy każdej wizycie – wyświetlaj pop-up przy każdej wizycie użytkownika na stronie. Pamiętaj, że jedna wizyta jest liczona raz na 3 godziny,
 • Co „x” wizyty – wyświetlaj pop-up co daną liczbę wizyt, np. dla ustawienia co dwie wizyty pop-up wyświetli się przy pierwszej, trzeciej, piątej itd. wizycie,
 • Od „x” do „y” wizyty – pop-up zostanie wyświetlony w wybranym przedziale wizyt.

[6] Lokalizacja – pozwala na ustalenie lokalizacji pop-upu. Wybierz domenę, na której chcesz wyświetlić pop-up; jeden pop-up może wyświetlać się na jednej domenie:

 • Na każdej stronie i podstronie w wybranej domenie,
 • Tylko na głównej stronie,
 • URL zawiera frazę – pop-up będzie wyświetlany na wszystkich stronach, których adres URL zawiera wybraną frazę,
 • URL nie zawiera frazy – pop-up będzie wyświetlany tylko na  stronach, których adres URL nie zawiera wybranej frazy.

WAŻNE: Wizyty oraz odsłony są liczone tylko wtedy, gdy są spełnione założenia lokalizacji pop-upu, czyli liczą się wyłącznie odsłony oraz wizyty z wybranej domeny.

PRZYKŁAD: pop-up ma wyświetlać się tylko na stronie głównej (warunek lokalizacji), co 2 wizyty (warunek częstotliwości wizyt) i po 2 odsłonach (warunek częstotliwości odsłon):

Akcja na stronie

Liczba wizyt Liczba odsłon Pop-up Powód

KROK 1

wejście na stronę główną

1

1

nie wyświetla się

niespełniony warunek odsłon

KROK 2

odświeżenie strony głównej

1

2

nie wyświetla się

niespełniony warunek odsłon

KROK 3

dowolna ilość odwiedzin na podstronach

1

2

nie wyświetla się

niespełniony warunek lokalizacji

KROK 4

powrót na stronę główną

1

3

wyświetla się

wszystkie warunki spełnione

KROK 5

powrót na stronę główną po przynajmniej 3 godzinach

2

1

nie wyświetla się

niespełniony warunek odsłon i wizyt

KROK 6

odświeżenie strony głównej

2

2

nie wyświetla się

niespełniony warunek odsłon i wizyt 

KROK 7

odświeżenie strony głównej

2 3 nie wyświetla się

niespełniony warunek wizyt

KROK 8

powrót na stronę główną po przynajmniej 3 godzinach

3 1 nie wyświetla się

niespełniony warunek odsłon

KROK 9

odświeżenie strony głównej

3 2 nie wyświetla się

niespełniony warunek odsłon

KROK 10

dowolna ilość odwiedzin na podstronach

3

2

nie wyświetla się

niespełniony warunek lokalizacji 

KROK 11

powrót na stronę główną 

3 3 wyświetla się

wszystkie warunki spełnione

Pop-up nie wyświetli się ponownie tylko dla kontaktów, które wcześniej wypełniły dany formularz.

[7] Podgląd wyglądu pop-upu na urządzeniu mobilnym.

[8] Podgląd wyglądu pop-upu na komputerze.

[9] Zakończ – wybranie tej opcji zakończy proces tworzenia pop-upu; po kliknięciu w przycisk na ekranie pojawi się następujące okno:

 

[1] Wróć do edycji – po wybraniu tej opcji będziesz mógł kontynuować edycję pop-upu

[2] Aktywuj – odpowiednio klikając przycisk, możesz zaktywować lub zdeaktywować pop-up.

[3] Zapisz – zapisz stworzony pop-up.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 23 2024