Kreator pop-up z grafiką

Atrakcyjne grafiki przyciągają uwagę użytkowników. Dzięki kreatorowi pop-up z grafiką będziesz mógł stworzyć pop-upu, który nie będzie zawierał formularza kontaktowego, lecz dowolnie  wybraną przez Ciebie grafikę. Należy jednak pamiętać, aby stworzony przez nas pop-up przyciągał uwagę użytkowników, a nie irytował ich. 

Warto zatem zwrócić uwagę na elementy takie jak:

  • odpowiedni dobór grafiki oraz jej rozmiar – duże reklamy irytują użytkowników, zaleca się, aby maksymalny rozmiar nie przekroczył ⅓ ekranu;
  • czas, po którym zostanie wyświetlony pop-up – zbyt szybkie i gwałtowne wyświetlenie pop-upu może zniechęcić użytkownika do zapoznania się z jego treścią oraz skutkować opuszczeniem naszej strony;
  • przekaz – powinien być jasny, zwięzły,  bez ukrytych intencji oraz chwytliwy, tak, aby skutecznie spełnił wyznaczone przez nas zadanie;
  • łatwe wyłączenie – ikona umożliwiająca wyjście z pop-upu powinna być w widocznym i intuicyjnym dla użytkownika miejscu.

Poniżej znajduje się wygląd przykładowego pop-upu


SPIS TREŚCI

  1. Urządzenie
  2. Pop-ip
  3. Obrazek zamykający 
  4. Ustawienia

Aby stworzyć pop-up z grafiką udaj się do:

LEAD GENERATION → POP-UP/EXIT POP-UP → STWÓRZ NOWY → KREATOR POP-UP Z GRAFIKĄ


URZĄDZENIE

[1] Wybierz urządzenia, na których ma być wyświetlany pop-up w tym miejscu możesz wybrać, czy chcesz, aby Twój pop-up był wyświetlany na komputerze, telefonie, lub obu urządzeniach; W zależności od wyboru, dalszy etap konfiguracji będzie nieznacznie różnił się.

[2] Podgląd pop-upu na wybranych przez Ciebie urządzeniach

[3] Dalej przejście do kolejnego etapu tworzenia


POP-UP

[1] Wybór urządzenia – dostępne przy wyborze opcji “komputer i telefon” w kroku pierwszym (wybór urządzenia) – w zależności od wybranej ikony (komputer/telefon), możliwa będzie edycja szczegółów pop-upu na danym urządzeniu

[2] Grafika i przekierowanie pozwala na dodanie wybranej grafiki oraz wprowadzenie linku docelowego przekierowania

[A] Upuść plik tutaj lub wybierz z galerii – w tym miejscu możesz załadować zdjęcie w wybrany przez Ciebie sposób

[B] Dodaj przekierowanie – zaznaczenie tej opcji umożliwia dodanie wybranego adresu URL, na który użytkownik zostanie skierowany po kliknięciu w pop-up

[C] URL przekierowania pop-upu – w tym miejscu wprowadź adres URL, na który chcesz skierować użytkowników po kliknięciu w pop-up

[3] Rozmiar i tło pozwala na dostosowanie rozmiaru oraz tła pop-upu

[A] Wybierz rozmiar – zaznaczenie tego pola umożliwia wybór rozmiaru pop-upu spośród 3 opcji (mały, średni, duży); nie zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne ustawienie grafiki w oryginalnym rozmiarze

[B] Dodaj tło – zaznaczenie tej opcji pozwala na dodanie oraz wybór koloru tła pop-upu; tło będzie widoczne tylko w momencie, gdy  wybrany rozmiar jest większy od rozmiaru obrazka np. gdy zaznaczymy opcję “duży”, a rozmiar naszej grafiki będzie mniejszy, wówczas pozostała przestrzeń zostanie wypełniona wybranym przez nas kolorem 

[4] Położenie – umożliwia dostosowanie lokalizacji pop-upu na stronie

[A] Położenie na stronie wybór danego okienka determinuje położenie pop-upu (w tym przypadku – w punkcie centralnym strony)

[5] Przycisk pozwala na dodanie przycisku oraz dopracowanie jego detali

[A] Dodaj przycisk zaznaczenie tej opcji pozwala na dodanie przycisku

[B] Tekst przycisku w tym miejscu wprowadź tekst, który chcesz umieścić na przycisku np. Kliknij tutaj.

[C] Dodaj przekierowanie – pozwala na dodanie do przycisku linku przekierowującego 

[D] URL przekierowania pop-upu w tym miejscu wprowadź adres URL na, który chcesz skierować użytkowników

[E] Wybierz kolor przycisku pozwala na dostosowanie koloru przycisku

[F] Wybierz kolor tekstu pozwala na dostosowanie koloru tekstu

[G] Wysokość pozwala dostosować wysokość przycisku

[H] Szerokość pozwala na dostosowanie szerokości przycisku; widoczna obok ikona pozwala na automatyczne zastosowanie proporcji

[I] Położenie w pionie pozwala na dostosowanie położenia w pionie

[J] Położenie w poziomie pozwala na dostosowanie położenia w poziomie

[K] Rozmiar przycisku pozwala na dostosowanie rozmiaru przycisku (do wyboru: mały, średni, duży)

[L] Krawędzie pozwala na dostosowanie zaokrąglenia krawędzi

[6] Podgląd wyglądu pop-upu, gdzie wszystkie zmiany są automatycznie wyświetlane

[7] Dalej wybierając dalej przejdziesz do kolejnego kroku edycji pop-upu


OBRAZEK ZAMYKAJĄCY

[1] Wygląd pozwala na dostosowanie wyglądu grafiki

[1] Ikona – zaznaczenie tej opcji spowoduje ustawienie ikony jako obrazek zamykający pop-up

[A] Kształt – pozwala na wybór kształtu; kliknięcie w widoczną ikonę spowoduje pojawienie się okna z dostępnymi do wyboru ikonami 

 

[B] Kolor – pozwala na wybór koloru ikony

[C] Rozmiar pozwala na dostosowanie rozmiaru ikony (do wyboru: mały, średni, duży)

[2] Obrazek zaznaczenie tej opcji umożliwia ustawienie grafiki jako obrazek zamykający pop-up

[A] Upuść plik tutaj lub wybierz z galerii – w tym miejscu możesz załadować zdjęcie w wybrany przez Ciebie sposób

[B] Wysokość – pozwala na dostosowanie wysokości grafiki

[C] Szerokość – pozwala na dostosowanie szerokości grafiki; widoczna obok ikona pozwala na automatyczne zastosowanie proporcji

[2] Położenie pozwala na dostosowanie położenia obrazka zamykającego

[A] Wybranie danego pola odpowiada lokalizacji obrazka zamykającego na pop-upie 

[3] Dalej – wybierając dalej przejdziesz do ostatniego kroku edycji pop-upu

[4] Wróć – pozwala cofnąć się do poprzedniego kroku edycji pop-upu


USTAWIENIA

[1] Nazwa pop-upu – wprowadź nazwę pop up-upu, która później ułatwi jego identyfikację

[2] Dodaj tag po kliknięciu – pozwala na dodanie tagu, który automatycznie zostanie przypisany do kontaktu po kliknięciu w pop-up

[3] Kontakty zidentyfikowane – zaznaczenie opcji Nie pokazuj zidentyfikowanym kontaktom, sprawi, że pop-up będzie wyświetlany jedynie kontaktom, które nie zostały wcześniej zmonitorowane przez SALESmanago

[4] Moment wyświetlenia pozwala na dostosowanie czasu od wejścia na stronę, po którym pop-up zostanie wyświetlony

[A] Po przewinięciu x% strony – pop-up zostanie wyświetlony po przewinięciu przez użytkownika strony o wybrany procent

[B] Po x odsłonach – pop-up zostanie wyświetlony po wybranej ilości przejrzanych stron

[C] Po x sekundach od wejścia pop-up zostanie wyświetlony po upływie wybranej ilości sekund od wejścia użytkownika na stronę

[D] Przy opuszczaniu strony – pop-up zostanie wyświetlony w momencie, w którym użytkownik będzie chciał opuścić stronę

WAŻNE: funkcja ta nie jest dostępna dla urządzeń mobilnych 

[5] Lokalizacja – pozwala na ustalenie lokalizacji pop-upu

[6] Wybierz domenę, na której chcesz wyświetlić pop-up; jeden pop-up może wyświetlać się na jednej domenie

[A] Na każdej stronie i podstronie w wybranej domenie

[B] Tylko na głównej stronie

[C] URL zawiera frazę – pop-up będzie wyświetlany na wszystkich stronach, których adres URL zawiera wybraną frazę

[D] URL nie zawiera frazy – pop-up będzie wyświetlany tylko na  stronach, których adres URL nie zawiera wybranej frazy

[7] Podgląd wyglądu pop-upu na urządzeniu mobilnym

[8] Podgląd wyglądu pop-upu na komputerze

[9] Zakończ – wybranie tej opcji zakończy proces tworzenia pop-upu; po kliknięciu w przycisk zakończ, na ekranie pojawi się następujące okno:

 

[1] Wróć do edycji – po wybraniu tej opcji będziesz mógł kontynuować edycję pop-upu

[2] Aktywuj – odpowiednio klikając w przycisk aktywacji ON/OFF, możemy decydować o aktywacji lub dezaktywacji pop-upu (ON – aktywny; OFF– nieaktywny)

[3] Zapisz wybranie tej opcji spowoduje zapisanie stworzonego przez nas pop-upu

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: bok@salesmanago.pl +48 533 600 808