Jak przenieść leady z Facebooka do SALESmanago przez LeadsBridge

LeadsBridge to platforma, która pozwala na przenoszenie leadów pozyskanych na różnych platformach. Dzięki bogatej ofercie integracji można łączyć się z różnymi platformami. LeadsBridge posiada dostępną integrację z SALESmanago, a także z Facebook Lead Ads, która umożliwia legalne zbieranie danych kontaktowych na Facebooku. Można je później wykorzystać w działaniach sprzedażowych i marketingowych. Od teraz możesz połączyć działania Facebook Lead Ads i SALESmanago, dzięki LeadsBridge przez które można przesłać kontakty pozyskane z Facebooka do SALESmanago.


Instrukcja:

  1. Zintegrowanie SALESmanago z LeadsBridge
  2. Stworzenie nowego bridge’a
  3. Ustawienia platform pomiędzy którymi dojdzie do przeniesienia leadów
  4. Dostosowanie ustawień źródła skąd pozyskiwane są leady
  5. Dostosowanie ustawień platformy, do której będą przekazywane leady
  6. Ustawienia mapowania informacji z pól formularza na kartę kontaktu w SALESmanago
  7. Testowanie

 1. Zintegrowanie SALESmanago z LeadsBridge

Po zalogowaniu się na konto w LeadsBridge należy przejść do zakładki Integrations zaznaczonej na ilustracji powyżej.

>>Więcej informacji na temat integracji SALESmanago z LeadsBridge


 2. Stworzenie nowego bridge’a

[1] Bridge – Bridge to połączenie pomiędzy dwoma platformami, które umożliwi przekazywanie leadów między nimi. W tej zakładce możesz stworzyć nowe bridge oraz możesz znaleźć już gotowe bridge, które stworzyłeś w LeadsBridge. Każdy nowy bridge pojawi się na liście z podaną informacją o jego statusie.

[2] Add New – opcja dodawania nowego bridge’a.


3. Ustawienia platform pomiędzy którymi dojdzie do przeniesienia leadów

[A] Let’s start – jest to pierwszy krok, w którym ustalisz między jakimi platformami stworzyć połączenie (bridge).

[1] Bridge’s name – wpisz nazwę systemową połączenia, pod którą później będzie widniało na liście.

[2] Labels – możesz określić kategorię. Jednak w przepływie leadów pomiędzy platformami ta informacja nie będzie miała szczególnego znaczenia.

[3] Select Source – wybierz źródło, z którego będą przekazywane leady. Wystarczy wpisać nazwę lub wyszukać platformę z listy.

[4] Select Destination – wybierz źródło, do którego będą przekazywane leady. Wystarczy wpisać nazwę lub wyszukać platformę z listy. Obok znajduje się również dodatkowe pole, by wyszczególnić dokładnie skąd w obrębie platformy będą zbierane i przekazywane leady, wybierz opcję Create New Destination, jeśli chcesz utworzyć nowe źródło.

Następnie naciśnij przycisk Next.


4. Dostosowanie ustawień źródła z którego pozyskiwane są leady

[B] Source – w tej zakładce dostosujesz ustawienia dotyczące platformy z której pozyskiwane są leady i z której będą przekazane na drugą platformę.

[1] Facebook Ad Account – z listy wybierz konto reklamowe Facebook, lub dodaj nowe klikając przycisk Add Ad Account. Zostaniesz przekierowany na stronę Facebooka.

[2] Facebook Page – wybierz z listy stronę stworzoną w obrębie wybranego wcześniej konta reklamowego.

[3] Facebook Ad Form – wybierz formularz wyświetlany w obrębie wybranej wcześniej strony. Przez ten formularz pozyskujesz kontakty na Facebooku. Jeśli nie masz stworzonego formularza, możesz go dodać klikając przycisk Add Ad Form, a wtedy zostaniesz przekierowany na stronę Facebooka.

Po wprowadzeniu ustawień kliknij Next.


5. Dostosowanie ustawień platformy, do której będą przekazywane leady

[C] Destination – w tej zakładce dostosujesz ustawienia dotyczące platformy do której leady będą przekazane.

[1] Integration’s name – nazwa dla integracji źródła

[2] URL – podaj odpowiedni adres (endpoint), w tym konkretnym przypadku www.salesmanago.pl

[3] Client id – wprowadź numer identyfikacyjny klienta, który znajdziesz na platformie SALESmanago w zakładce Ustawienia => Integracje => Dostęp przez API (ilustracja poniżej)

[4] API secret – wprowadź klucz , który również znajdziesz na platformie SALESmanago w zakładce Ustawienia => Integracje => Dostęp przez API (ilustracja poniżej)

[5] Owner Email – wprowadź adres e-mail właściciela przeniesionych leadów.

[6] Custom fields – wprowadź nazwy dodatkowych pól, które chcesz dodać na karcie kontaktu w SALESmanago, do których można będzie przenieść informacje z pól formularza na Facebooku.

[7] Show „Segmentation” as – do wyboru są tagi lub etapy w lejku sprzedażowym. W pierwszym przypadku przeniesione leady zostaną oznaczone tagami, natomiast w drugim przypadku przeniesione leady zostaną umieszczone na etapie w lejku.

[C] Destination – w tej zakładce dostosujesz ustawienia dotyczące platformy do której leady będą przekazane.

[1] Destination – wybierz skąd dokładnie będą przekazywane pozyskiwane leady.

[2] Which segment? – wybierz rodzaj przypisywanych informacji do nowych kontaktów: do wyboru będzie tag lub etap w lejku.

[3] Double opt-in? – zaznacz opcję, jeśli chcesz by kontakt był przekazany ze statusem double opt-in.

[4] Active? – naciśnij przycisk, aby aktywować lub dezaktywować przesyłanie powiadomień e-mailowych o każdym przesłanym leadzie.

[5] Receivers – wprowadź adresy e-mail, na które takie powiadomienie będzie wysyłane.

[6] Subject – wprowadź temat, który będzie tematem powiadomienia e-mailowego.


6. Ustawienie mapowania informacji z pól formularza na kartę kontaktu w SALESmanago

Kolejnym krokiem jest dopasowanie informacji zaciąganych z formularza na Facebooku na kartę kontaktu w SALESmanago, np. należy wybrać w jakim polu na karcie kontaktu w SALESmanago zostanie zapisana informacja z pola Full Name z formularza na Facebooku.

Aby dodać pole z dodawaniem tagu, wpisz Tags w zaznaczonym polu na czerwono, a następnie naciśnij Add a Custom Field.


 7. Testowanie

[D] Test – w tej zakładce przetestujesz bridge, czy wszystkie ustawienia zostały poprawnie ustawione i czy bridge działa.

Możesz wykonać test na nowym leadzie lub na istniejących już leadach w bazie. Po wybraniu opcji, wykonaj test, zapoznaj się z sugestiami i zaznacz pola.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 21 2023 Luty 28 2023