Integracja z systemem BaseLinker

BaseLinker to system służący do integracji różnych platform eCommerce oraz automatyzacji procesów biznesowych. Umożliwia kompleksowe zarządzanie sprzedażą, w tym obsługę zamówień, wysyłek i faktur. Oferuje integracje z ponad 20 najpopularniejszymi platformami typu marketplace oraz ponad 30 sklepami internetowymi – wszystko w jednym miejscu.

Zintegrowanie platformy SalesManago z BaseLinkerem umożliwi ci zaawansowaną automatyzację działań marketingowych.


Spis treści

 1. Podstawowe informacje
 2. Zakres integracji
 3. Podłączenie integracji
 4. Opis techniczny

1. Podstawowe informacje

W tym artykule znajdziesz szczegółowe informacje na temat integracji SALESmanago z systemem BaseLinker. Integracja ta umożliwia przesyłanie istotnych danych o Kontaktach i Zdarzeniach Zewnętrznych (zakup – PURCHASE) pomiędzy tymi systemami. Pozyskane w ten sposób informacje możesz wykorzystać do usprawnienia procesów sprzedażowych i zautomatyzowania działań marketingowych, a tym samym zwiększenia sprzedaży w swoim sklepie.

Integracja jest stale udoskonalana i dostępna za darmo dla naszych klientów.


2. Zakres integracji

Po podłączeniu integracji synchronizacja i przesyłanie danych przebiegają automatycznie. Zakres integracji obejmuje:

 • przesyłanie transakcji, w których Kontakt podał swój adres e-mail, ze wszystkich źródeł połączonych z BaseLinkerem (uwaga: zob. punkt poniżej);
 • przesyłanie transakcji z platformy Allegro – pod warunkiem, że Kontakt dokonał wcześniej zakupu w innym sklepie zintegrowanym z BaseLinkerem, podając ten sam numer telefonu;
 • tworzenie nowych Kontaktów w systemie SALESmanago na podstawie danych transakcyjnych;
 • aktualizowanie danych istniejących Kontaktów w SALESmanago na podstawie danych transakcyjnych;
 • przypisywanie tagów w SALESmanago na podstawie źródła transakcji.

3. Podłączenie integracji

Aby podłączyć integrację, wejdź na platformę SALESmanago i wybierz z menu Centrum Integracji. W zakładce Integracje, w polu wyszukiwarki, wpisz “BaseLinker”. Następnie kliknij “Integruj”.

Zobaczysz ekran, na którym należy wprowadzić podstawowe ustawienia integracji.

[1] Token API – to pole jest wymagane. Wprowadź token API swojego konta BaseLinker.

W tym celu zaloguj się na swoje konto BaseLinker, kliknij nazwę użytkownika i wybierz Moje konto. Następnie przejdź do zakładki API i utwórz nowy token lub skopiuj już istniejący.

[2] Dodaj tag – tutaj możesz określić tag, jaki będzie przypisywany wszystkim Kontaktom przesyłanym z BaseLinkera do SALESmanago. Dzięki temu łatwo zidentyfikujesz źródło ich pochodzenia.

[3] Wybierz e-sklep – to pole jest wymagane. Wybierz z listy rozwijanej e-sklep SALESmanago (Feed Produktowy XML lub Katalog Produktowy), którego ma dotyczyć integracja.

[4] Dodaj źródło zamówienia jako tag kontaktu – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby do Kontaktów przypisywane były również tagi wskazujące, w którym z twoich sklepów zintegrowanych z platformą BaseLinker dany Kontakt złożył zamówienie. Tag przyjmie format: BASELINKER_ZRODLO_ZAMOWIENIA.

[5] Nie przesyłaj zamówień ze sklepów – zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby zamówienia składane w sklepach zintegrowanych z BaseLinkerem były przesyłane na platformę SALESmanago za pośrednictwem BaseLinkera.

Ustawienie to jest przydatne, jeśli twoje konto SALESmanago jest już zintegrowane z platformą eCommerce, taką jak PrestaShop czy WooCommerce. Zintegrowanie platformy eCommerce z platformą SALESmanago powoduje, że dane pomiędzy nimi przesyłane są na bieżąco. Po włączeniu integracji z BaseLinkerem dane dotyczące zamówień mogą się duplikować, co wpływa na jakość analityki transakcyjnej.

Aby uniknąć podwójnego przesyłania danych o zakupach dokonywanych w twoim sklepie, zaznacz opcję “Nie przesyłaj zamówień ze sklepów”. Spowoduje to, że zamówienia z parametrem order_source=”shop” nie będą przesyłane do SALESmanago (a dane nie będą się duplikować). Aby zapisać ustawienia i przejść dalej, kliknij Zapisz.


4. Opis techniczny

Lista zamówień pobierana jest za pomocą metody getJournalList. Integracja tworzy Zdarzenie Zewnętrzne lub aktualizuje dane Kontaktu w zależności od parametru logType:

 • 1 lub 2 – tworzą nowe Zdarzenie Zewnętrzne,
 • 11 lub 16 – aktualizują dane Kontaktu.

Szczegóły przesyłanego Zdarzenia/Kontaktu pobierane są metodą getOrders.

Aby znaleźć adres e-mail powiązany z zamówieniem złożonym na Allegro, integracja używa metody getOrdersByPhone. Metoda ta pobiera z BaseLinkera dane zamówień, w których podano ten sam numer telefonu co w zamówieniu złożonym na Allegro.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na powyższy temat skontaktuj się z nami: support@salesmanago.com +48 533 600 808
Luty 02 2024 Kwiecień 23 2024